הקבץ מדעי החברה

(מסגרת 100)

הקבץ - ללא סמינריון

אפשרויות הבחירה:

אפשרות א': 4 מבואות מהמגוון המוצע 16 ש"ס
     
אפשרות ב': 3 מבואות שונים 12 ש"ס
  שיעורים מתקדמים 4 ש"ס
  סה"כ 16 ש"ס

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח