קורסי החוג ללימודי הערבית והאסלאם

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

המגמה לשפה וספרות ערבית

**באישור היועץ ובתקופת השינויים בלבד, ניתן ללמוד
**שיעורי מבואות או לימודי יסוד מהמגמה השניה, כשיעורי העמקה

שנה א'

לימודי יסוד (מסגרת 120)

0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג105
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00רוזנברג105
**הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת כניסה
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ
**ג. בוגרי ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'
0631112002 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג002
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00רוזנברג002
**דרישת קדם: יסודות הדקדוק
0631115001 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג105
**פתוח לתלמידי החוג בלבד
** מיועד לתלמידים שאינם דוברים ערבית כשפת אם
0631115002 - ערבית שימושית** (תאריך בחינה)
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00גילמן279
ד"ר חאלד שיח אחמדסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן307
** פתוח לתלמידי החוג בלבד
**הקבוצה מיועדת לתלמידים ששפת אמם ערבית

מבואות (מסגרת 120)

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ווב001
0631222201 - תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן220
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001
0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג001
0631114201 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית (תאריך בחינה)
גב' חולוד ראביסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג002

שנה ב'

לימודי יסוד (מסגרת 122)

0631112201 - דקדוק ב' (תאריך בחינה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג001
פרופ' ישי פלדסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן278

מבואות (מסגרת 122)

0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00ווב103
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'
0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג002
0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג002

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 122)

0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג001
0631225401 - תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן307

שנה ג'

לימודי יסוד (מסגרת 123)

0631331001 - שירה ערבית קלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן277
0631332001 - ז'אנרים ספרותיים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג205

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 123)

0631331101 - תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים (תאריך בחינה)
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00ווב102

שיעורי העמקה (מסגרת 124)

0631115101 - תרגיל מיומנויות בכתיבה אקדמית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג104

ספרות ערבית קלאסית

0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב102

ספרות ערבית מודרנית

0631242701 - סופרים צעירים (תאריך בחינה)
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ווב102
0631246901 - סוגיות בסיפורת מודרנית (תאריך בחינה)
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג209
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג209

דת והיסטוריוגרפיה

0631133401 - המקורות לחקר האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00רוזנברג205
** לתלמידי שנה ג' בלבד
0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח (תאריך בחינה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר א'שיעורב'16:00–20:00רוזנברג103
0631245501 - חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג103
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג103
** לתלמידי שנה ג' בלבד
0631225101 - תרגיל בטקסטים הסטוריוגרפיים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן306
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם**
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם

לשון ערבית

0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג102
0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00ווב102
** ניתן ללמוד קורסי סמינר כקורסי בחירה בשנה ג'

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

0680308001 - סופרים ערבים שכותבים בעברית (תאריך בחינה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג205
0821133101 - מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותה (תאריך בחינה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0680209801 - שירי פרישות ושירי יין באל-אנדלוס (תאריך בחינה)
ד"ר אריאל זינדרסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0680323701 - זרמים ברומן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
0690231501 - להגי העולם הערבי (תאריך בחינה)
פרופ' אהרון גבע קלינברגרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג102
0690232001 - הערבית הפלסטינית (תאריך בחינה)
פרופ' אהרון גבע קלינברגרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
0821638301 - אמנות וארכיטקטורה בעידן (תאריך בחינה)
ד"ר הגר נעמיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו208
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279
0821643001 - אדריכלות, מרחב ואידיאולוגיה בארץ ישראל (בלאד אל שאם) בימי (תאריך בחינה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו210
0821134001 - מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהו (תאריך בחינה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00קיקואין01
1041431401 - הסוציולוגיה של התרגום** (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00נפתלי421
** דרישות קדם: יכולת קריאה בסיסית לטקסטים בערבית ספרותית
0680312901 - החוויה הנאראטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307
0821346001 - "כלים מדברים": על אמנות החפץ בתרבות ובאמנות המוסלמית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00מכסיקו200
0690345701 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'+ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
0690240501 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א' (תאריך בחינה)
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102

סמינרים (מסגרת 125)

**ניתן ללמוד את כל הסמינרים כשעורי העמקה בשנה ג'

ספרות ערבית קלאסית

0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרא'18:00–20:00ווב103
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב103
0631342701 - מסעות הרוח: חומרי ספרות נודדים בין ערב ותבל בימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב101
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב105

ספרות ערבית מודרנית

0631342301 - סיפורת ערבית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג212
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00רוזנברג212
0631341801 - דמות האחר בספרות הערבית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב105
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב105
0631342801 - אלף לילה ולילה והשירה הערבית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג209
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג212

לשון ערבית

0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב301
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב301

דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב105

מגמת האסלאם

שנה א' (מסגרת 120)

שיעורי ערבית

0631121001 - ערבית א' (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00רוזנברג205
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג104
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג107
0631121401 - ערבית ב' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00רוזנברג104
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00רוזנברג104
מר אחמד מחאמידסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג104
**לא כל השעות נכללות במניין השעות לתואר

מבואות (מסגרת 122)

0631101001 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג105
0631101002 - יסודות הדקדוק** (תאריך בחינה)
גב' ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00רוזנברג105
** הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת הכניסה
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ
**ג. בוגרי ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'
0631113001 - מושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001
0631113201 - תרגיל במושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
מר אלימלך גרוסמןסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג104
0631113202 - תרגיל במושגי יסוד באסלאם (תאריך בחינה)
מר אלימלך גרוסמןסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג002
** דרישת קדם: פטור מערבית
0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ווב001

טקסטים מודרנים למתקדמים

0631200601 - שמונים ואחת שנות "האחים המוסלמים"- עיון פנורמי (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00ווב102
מר ישראל שרנצלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00ווב102

טקסטים קלאסיים למתקדמים

0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים (תאריך בחינה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב102
0631247001 - קריאה במקורות שיעיים (תאריך בחינה)
ד"ר רועי וילוז'ניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן307

שנה ב' (מסגרת 122)

0631223001 - קוראן ופרשנות** (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00ווב103
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'
0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00ווב103
0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים הסטוריוגרפיים א' (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג001
0631225101 - תרגיל בטקסטים הסטוריוגרפיים ב' (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן306
0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.
0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית** (תאריך בחינה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.

שנה ג' (מסגרת 123)

0631133401 - המקורות לחקר האסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00רוזנברג205
0631245501 - חיפוש אחר זהות: עיון בכתבי אבות המודרניזם האסלאמי (תאריך בחינה)
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג103
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00רוזנברג103
0631122001 - האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג106

שיעורי העמקה (מסגרת 124)

0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח (תאריך בחינה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר א'שיעורב'16:00–20:00רוזנברג103
0631200501 - מבוא לערבית יהודית (תאריך בחינה)
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג102
0631247301 - מורשת וזהות אינטלקטואלית בהגות הערבית המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג002
0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן (תאריך בחינה)
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'16:00–18:00ווב102
0631246401 - המקומות הקדושים לאסלאם על פי הקוראן ופרשנותו (תאריך בחינה)
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב105
** דרישת קדם: מיועד לתלמידי שנה ג' בוגרי קורס קוראן ופרשנות
** ניתן ללמוד את כל קורסי החובה ממגמת שפה וספרות כבחירה במגמ
** ניתן ללמוד קורסי סמינר כקורסי בחירה בשנה ג'

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

0622217401 - להיות מודרני בשלהי התק' העות': חיי יומיום,טכנולוגיה, תפיסות (תאריך בחינה)
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן307
0622215801 - לחיות כמוסלמי בעולם מערבי (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן307
0821133101 - מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותה (תאריך בחינה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0690161101 - קריאה במורה נבוכים (חלק א') (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן282
0622216201 - יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0821638301 - אמנות וארכיטקטורה בעידן (תאריך בחינה)
ד"ר הגר נעמיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו208
0821643001 - אדריכלות, מרחב ואידיאולוגיה בארץ ישראל (בלאד אל שאם) בימי (תאריך בחינה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו210
0821134001 - מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בתפארתה, דימוי מילה, זהו (תאריך בחינה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00קיקואין01
1041431401 - הסוציולוגיה של התרגום** (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00נפתלי421
** דרישות קדם: יכולת קריאה בסיסית לטקסטים בערבית ספרותית
0821346001 - "כלים מדברים": על אמנות החפץ בתרבות ובאמנות המוסלמית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00מכסיקו200
0622213301 - פרקים בהיסטוריה אינטלקטואלית (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן456
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן456

סמינרים (מסגרת 125)

0631341501 - קריאה בכתבי סיבויה וזמח'שרי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב301
פרופ' ישי פלדסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב301
0631342701 - מסעות הרוח: חומרי ספרות נודדים בין ערב ותבל בימה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00ווב101
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב105
0631343401 - סוגיות נבחרות בפילוסופיה של אבן רושד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00ווב501
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב401
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרא'18:00–20:00ווב103
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב103
0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב401
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב105

תואר שני (מסגרת 620)

0631414701 - סמינר מחלקתי (תאריך הגשת עבודה)
סמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00ווב103
0631416901 - השורשים הקלאסיים של השירה העממית המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00ווב102
ד"ר ג'יריס ח'וריסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00ווב102
0631414501 - הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00רוזנברג212
0631416601 - חדשנות וחתרנות בסיפורת הסורית והלבנונית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00ווב301
ד"ר מחמוד כיאלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב501
0631414301 - ספרות ולשון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00רוזנברג209
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג209
0631416001 - דת ופוליטיקה בתקופה העבאסית הקדומה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב103
פרופ' קמילה אדנגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב401
0631416301 - המערב והאסלאם: עיונים בהגות על ציוויליזציות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00רוזנברג106
0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרא'18:00–20:00ווב103
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00ווב103
0631415601 - יסודות בסיפורי אלף לילה ולילה ודומיהם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף סדןסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב301

קורסי סמינר לתואר שני מחוגים אחרים

0697407801 - פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00רוזנברג211
0654420301 - נקמת דם וכופר נפש במשפט ובחברה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן362
0659241201 - אתנוגרפיות עכשוויות של תרבות דיגיטאלית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד102
0659247501 - מטפיזיקה, פוליטיקה ודת במחשבתו של אל-פאראבי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן450
0821542001 - קהיר-ארכיטקטורה, אמנות וזהות (1800-1952) (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' טרגן חנהסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00מכסיקו200
0659247401 - בעיית ההכרה בפילוסופיה האיסלאמית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג211
0602615601 - משפחה וילדים בחברה הערבית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד212
0607531801 - פמיניזמים ותנועות נשים במזרח התיכון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמןא319
0697408201 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אוריה שביטסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00דן-דוד212
0654510301 - היסטוריה אינטלקטואלית, אינטלקטואלים וחברה במצרים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן497
פרופ' ישראל גרשוניסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן497

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח