הקבץ חקר השואה ורצח עם - לא ייפתח לתלמידים חדשים בתשע"ה

ההקבץ לא ייפתח לתלמידים חדשים בשנה"ל תשע"ה

(מסגרת 316)

אחראית: ד"ר שרון גבע

שואת יהודי אירופה במלחמת העולם השנייה נלמדת ונחקרת ממגוון רחב של היבטים ובטווח רחב של הקשרים: כהתרחשות קריטית, חסרת תקדים, בהיסטוריה של העם היהודי; כטראומה בעלת השפעות מרחיקות לכת על הזהות היהודית והישראלית ועל התרבות, החברה והפוליטיקה בישראל; כמקרה ייחודי של ג'נוסייד שייצר נקודת שבר בהיסטוריה העולמית בכלל ובמחשבה הפילוסופית וההגות המערבית בפרט; כטראומה פסיכולוגית רבת עוצמה, בעלת השפעות מתמשכות על ניצוליה ועל צאצאיהם, בני הדור השני והשלישי.

קורסי ההקבץ מקיפים את מכלול ההיבטים וההקשרים הללו, מתוך דגש על מחקר היסטורי עדכני על אודות מלחמת העולם השנייה ותולדותיו של "הפתרון הסופי". כן בוחנים קורסי ההקבץ את המחקר הענף בנושאים הבאים: ייצוגיה של השואה באמנויות (סיפורת, שירה, מחזאות, אמנות פלסטית, קולנוע ואדריכלות); פרויקטים מוזאליים להנצחת השואה; תהליכי הבניית זיכרון השואה בישראל ובמדינות אחרות בעולם; מושג העדות בכלל והיבטים מגדריים ואחרים של העדות על השואה בפרט; מאפיינים פסיכולוגיים הנוגעים להיבטים שונים של הנאציזם; פרשיות היסטוריות הקשורות לשואה, כגון משפטיהם של פושעים נאציים; אנטישמיות, שנאת זרים ותופעות של רצח-עם.

מבנה ההקבץ:

מסלול ללא סמינריון (16 ש"ס):

קורסי חובה *

4 ש"ס

 

 

קורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים

12 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

מסלול עם סמינריון (20 ש"ס)

קורסי חובה

6 ש"ס

קורסי בחירה מתוך הרשימה

10 ש"ס

סמינר או רפראט **

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

* שיעור שלא נלמד כחובה יכול להחשב כשיעור בחירה

** אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.
תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח