ציון הגמר

במסלול המחקרי

40% - ציון עבודת הגמר

14% -  ציון העבודה  הסמינריונית

10% - ציון הסמינריון המחלקתי

36% - ציוני עבודות הרפראט (6% ציון כל עבודת רפראט)  

 

במסלול העיוני

30% - ציוני העבודות הסמינריונית (15% ציון כל עבודה סמינריונית)

16% - ציון פרויקט גמר

36% - ציוני עבודות הרפראט (6% ציון כל עבודת רפראט)  

8% - ציון בחינת גמר

10% - ציון הסמינריון המחלקתי

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח