קורסי התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

לימודי התאר הראשון

שיעור ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)

שו"ת חובה בשנה א' - בחר אחד מהשו"ת הבאים:

השו"ת מהווה תנאי קדם להשתתפות בסמינריון

0662308801 - בין מיתוס לטקס: על מיתוסים שמאחורי ריטואלים וחגיגות (תאריך בחינה)
ד"ר נילי אריה-ספירסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן305
0662103401 - פילוסופיה של האדם (תאריך בחינה)
ד"ר תמי יגוריסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן277
0662101601 - ייצוגי ילדים במיתוסים עתיקים וחדשים (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמן362
0662116401 - גיבורים שדים ומפלצות בסיפור העם העברי (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן280
0662141301 - החברה הישראלית והשואה: השנים הראשונות* (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן306
0662145901 - יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00גילמן306

שיעורי בחירה ותרגילים

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון בפרק מיוחד

קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים

http://humanities.tau.ac.il/yedion/14-15/groups

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים מופיעים בנפרד והקורסים מופיעים ב

http://humanities.tau.ac.il/yedion/14-15/groups/general/inte

0662118601 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0662208401 - תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית (תאריך בחינה)
ד"ר נאואל ריבקהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279
0662124801 - יחסים בין-אישיים בקבוצה (תאריך בחינה)
גברת ליאור גולסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן260
0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות (תאריך בחינה)
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0662115601 - מבוא לפילוסופיה של המאה ה20: מודרניזם ופוסט מודרנים (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662116501 - רוסיה הצארית של אמצע המאה ה-19 ביצירותיו של נ. גוגול (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן449
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן362
0662111501 - מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326
0662208601 - כמה זה שווה?" - על גלגולו של מושג הערך בהיסטוריה של המחשבה ה (תאריך בחינה)
מר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662141901 - חסרי-אונים כנגד כח מוחלט: הפרט תחת משטרי דיכוי בספרות של ספר (תאריך בחינה)
גב' פלורינדה פ. גולדברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00דן-דוד211
0662176101 - מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662116001 - כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662312001 - מחלוקות בכלכלה ובניהול (תאריך בחינה)
מר אבירם שריאלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן306
0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד (תאריך בחינה)
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורד'14:00–18:00גילמן326
0662125101 - הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)
0662322601 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר א'סדנהד'08:00–10:00גילמןא361
0662322701 - סדנת תרגום ספרדית עברית** (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סדנהד'08:00–10:00גילמן455
**אין קשר בין הסדנאות. ניתן להשתף בכל אחת מהסדנאות בנפרד.
0662115401 - צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662206201 - התבוננות אינטגרטיבית במושג החרדה (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה ראובןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0662141601 - ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אפריים דוידיסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן305

סמינריונים

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

סמינריון בהיקף של 2ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ

0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? כיצד הפכנו לפוסט הומניסטיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן304
0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ועל האנש (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמןא317
0662311101 - פסיכואנליזה וסביבתה: הדהוד והבנייה** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מנדלוביץ שלמהסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמןא362
**הרישום לסמינריון מותנה בציון חיובי בכל חובות ההקבץ

סמסטר ב'

שיעור ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה (מסגרת 666)

שו"ת חובה בשנה א' - בחר אחד מהשו"ת הבאים:

(השו"ת מהווה תנאי קדם להשתתפות בסמינריון)

0662116401 - גיבורים שדים ומפלצות בסיפור העם העברי (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן280
0662141301 - החברה הישראלית והשואה: השנים הראשונות* (תאריך בחינה)
ד"ר שרון גבעסמסטר ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן306
0662145901 - יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00גילמן306

שיעורי בחירה ותרגילים

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע באינטרנט בפרק על מבנה הלימודים

http://humanities.tau.ac.il/yedion/12-13/groups

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים ופירוט הקורסים מופיעים באינטרנט

http://humanities.tau.ac.il/yedion/12-13/groups/general/inte

0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה (תאריך בחינה)
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0662141801 - החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן281
0662205401 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662115101 - ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן305
0662195901 - מרחב בספרות ילדים ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0662112101 - מושגי יסוד בפסיכואנליזה (תאריך בחינה)
מר רענן שנירסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן326
0662116701 - לשחק בעידן הרשת: סוגיות יסוד בתרבות משחקי המחשב (תאריך בחינה)
גב' ניעה ארליךסמסטר ב'שיעורב'10:10–12:10גילמן277
0662116301 - לצלם בחברת הרשת: הפילוסופיה והתיאוריה של הצילום בעידן הדיגיט (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326
0662208501 - מרכז אמריקה והקאריבים: אנשים, מקום ותרבות (תאריך בחינה)
ד"ר עתליה שרגאיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0662116801 - מבוא לעיר ועירוניות (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן277
0662116601 - "השטן פה נלחם באלוהים, שדה הקרב הוא לבבותם של האנשים": "הריא (תאריך בחינה)
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן278
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
0662117001 - כוחן של מילים - נאומי מופת (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662196301 - מ- CERN לויקיפדיה: ידע בעידן הדיגיטאלי (תאריך בחינה)
מר גלרנטר ליאורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0662207901 - שפות ללא גדרות (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן305
0662176201 - שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר בועז מילרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0662208701 - יסודות המשפט האזרחי: תשתית תיאורטית למשפט יישומי (תאריך בחינה)
עו"ד מתן גרינגרסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן277
0662208901 - "ספרד שבלב": מלחמת האזרחים הספרדית והדיה משני עברי האטלנטי (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן278
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662207401 - יסודות בניתוח רטורי (תאריך בחינה)
ד"ר גליה ינושבסקיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326
0662208801 - עלייתו של התאגיד המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001

סמינריונים**

הרישום לסמינריונים מותנה בציון חיובי בשו"ת מיומנויות למידה

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים בשיעור בחירה בהקבץ בהיקף

**ד"ק: שו"ת מיומנויות וסיום קורסי חובה
0662311401 - דיאלוג, שיחה, משחקי שפה ושיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן304
0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אקירוב
0662312201 - רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
0662311501 - ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עינת ברעם אשלסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמןא361
0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ערן רולניק סמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן304
0662310501 - אתיקה בעסקים (תאריך הגשת עבודה)
מר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן262

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח