תנאי הקבלה

לימודי התואר השני מתנהלים במסגרת החוגים השונים. ללימודים לתואר זה יתקבלו תלמידים על פי תנאי הקבלה הנהוגים בכל חוג וחוג. תלמידים המבקשים להתקבל לתכנית הלימודים במדעי הדתות יעמדו בדרישות הקבלה של התכנית, כמפורט בהמשך.

לימודי התואר השלישי מתנהלים בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ללימודי התואר הזה ובהתאם להנחיות הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של בית הספר.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח