בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 27.5.15, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום ד' 7.10.15

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לספרות היוונית הקלאסית   מר אייל ניסני   03/02/2015  13:00  03/03/2015  13:00 
בחינה   פוליטיקה וחברה בקומדיה היוונית   ד"ר רחל צלניק-אברמוביץ   09/02/2015  09:00  08/03/2015  16:00 
בחינה   רטוריקה בעת העתיקה: כוחה של המילה   ד"ר רחל צלניק-אברמוביץ   15/02/2015  13:00  15/03/2015  16:00 
בחינת בית   טקיטוס כסופר   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 28/01/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 1/2/2015, 13:00

מועד ב : 22/02/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 25/2/2015, 13:00

בחינת בית   נישואין ברומא העתיקה   ד"ר רבקה גרשט   מועד א : 28/01/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 1/2/2015, 13:00

מועד ב : 22/02/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 25/2/2015, 13:00

עבודה   טקיטוס כסופר   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 29/04/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 29/4/2015, 13:00

עבודה   נישואין ברומא העתיקה   ד"ר רבקה גרשט   מועד א : 29/04/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 29/4/2015, 13:00

עבודה סמינריונית   גוף ונפש במחשבה היוונית   ד"ר אורנה הררי   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 27/5/2015, 13:00

עבודה סמינריונית   ורגיליוס, אינאיס 2: יומה האחרון של טרויה   ד"ר אנדריאה רוטשטיין   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 27/5/2015, 13:00

עבודה סמינריונית   לוקיוס אפוליאוס: סופיסט, סופר ורטוריקן   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 27/5/2015, 13:00

בחינת ביניים   לשון רומית למתחילים   מר אברהם ארואטי   11/02/2015  13:00  01/04/2015  13:00 
בחינת ביניים   לשון רומית למתקדמים   ד"ר אנדריאה רוטשטיין   11/02/2015  13:00  01/04/2015  13:00 
בחינת ביניים   לשון יוונית למתחילים   ד"ר אורי יפתח   17/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
בחינת ביניים   לשון יוונית למתקדמים   ד"ר פיה האוסקר   17/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   רפואה בעולם העתיק   ד"ר עידו יזרעלוביץ   24/06/2015  09:00  22/07/2015  09:00 
בחינה   חוק וסדר בעולם הרומי   ד"ר עידו יזרעלוביץ   28/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
בחינה   מבחר מן השירה הרומית   ד"ר אנדריאה רוטשטיין   29/06/2015  13:00  09/08/2015  13:00 
בחינה   מבוא לספרות רומית   ד"ר מזור מעין   01/07/2015  09:00  30/07/2015  09:00 
בחינה   להתמודד עם המוות ברומא העתיקה   ד"ר רבקה גרשט   מועד א : 02/07/2015 בשעה : 09:00 ;

מועד ב : 06/08/2015 בשעה : 09:00 ;

בחינה   לשון רומית למתחילים   מר אברהם ארואטי   06/07/2015  09:00  04/08/2015  13:00 
בחינה   לשון רומית למתקדמים   ד"ר אנדריאה רוטשטיין   06/07/2015  09:00  04/08/2015  13:00 
בחינה   עצת האורקולום: נבואות והשלכותיהן במיתולוגיה היוונית   ד"ר רבקה גרשט   13/07/2015  09:00  10/08/2015  09:00 
בחינה   לשון יוונית למתחילים   ד"ר אורי יפתח   16/07/2015  09:00  13/08/2015  09:00 
בחינה   לשון יוונית למתקדמים   ד"ר פיה האוסקר   16/07/2015  09:00  13/08/2015  09:00 
בחינת בית   קיקרו, על החוקים   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 22/06/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 25/6/2015, 13:00

מועד ב : 20/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 23/7/2015, 13:00

בחינת בית   ייסוד ערים בעולם העתיק   ד"ר אורי יפתח   מועד א : 25/06/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 29/6/2015, 13:00

מועד ב : 20/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 23/7/2015, 13:00

בחינת בית   קריאה בהומרוס   פרופ' מרגלית פינקלברג   מועד א : 25/06/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 29/6/2015, 13:00

מועד ב : 20/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 23/7/2015, 13:00

בחינת בית   מותו של סוקראטס: קריאה בפיידון לאפלטון   ד"ר אורנה הררי   מועד א : 05/07/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 8/7/2015, בשעה 13:00

מועד ב : 03/08/2015 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 6/8/2015, בשעה 13:00

עבודה   ייסוד ערים בעולם העתיק   ד"ר אורי יפתח   מועד א : 06/09/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 6/9/2015, 13:00

עבודה   מבחר מן השירה הרומית   ד"ר אנדריאה רוטשטיין   מועד א : 06/09/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 6/9/2015, 13:00

עבודה   מותו של סוקראטס: קריאה בפיידון לאפלטון   ד"ר אורנה הררי   מועד א : 06/09/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 6/9/2015, 13:00

עבודה   קיקרו, על החוקים   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 06/09/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 6/9/2015, 13:00

עבודה   קריאה בהומרוס   פרופ' מרגלית פינקלברג   מועד א : 06/09/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 6/9/2015, 13:00

עבודה סמינריונית   קריאה בהיסטוריונים רומיים   פרופ' בנימין איזק   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 7/10/2015, 13:00

עבודה סמינריונית   שירה לירית יוונית   פרופ' מרגלית פינקלברג   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 7/10/2015, 13:00


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח