קורסי החוג לבלשנות

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר ראשון

סמסטר א+ב

0627314501 - סמינר סוגיות ברכישת פונולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00ווב501
0627355501 - סמינר חלוקת העבודה בין רכיבי הדקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00ווב401

סמסטר א'

0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג104
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר אורון לאורסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר ברק פזסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג105
0627112001 - פונטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0627213001 - תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב001
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב001
0627213002 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר משה זיאתסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00ווב102
0627213003 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
גב' איה חייטסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00ווב102
0627213004 - תר' תחביר מתחילים (תאריך בחינה)
מר יקיר דללסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00ווב102
0627216601 - פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00ווב103
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00ווב103
0627216602 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' נועה קרניסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב105
0627216603 - תר' פונולוגיה מתקדמים (תאריך בחינה)
גב' שיא ברביסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג103
0627217701 - יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00ווב103
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00ווב103
0627217703 - תר' יסודות הסמנטיקה הפורמלית (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00ווב103
0627218501 - מבוא לסוציובלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0627218901 - מבוא לפרגמטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב103
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב103
0627222001 - ממשקים בין הלשוני לחוץ-לשוני (תאריך בחינה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'פרו"סג'18:00–20:00ווב103
פרופ' מירה אריאלסמסטר א'פרו"סה'14:00–16:00ווב103
0627224401 - סטטיסטיקה לבלשנים: מתחילים (תאריך בחינה)
גב' ליאור אורדנטליךסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00ווב103
0627300501 - פונולוגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00ווב401
0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401
0627402301 - סמינר נוירובלשנות: אזור ברוקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב101
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב101
0627402701 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב101
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב101
0627402702 - תר' פסיכובלשנות:שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' קיילה גולדשטייןסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00ווב101
0627403501 - נושאים מתקדמים בסמנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00ווב401
0627409001 - בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב105
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב105
0627409002 - תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
מר אדם רימוןסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00ווב105
0627417401 - מורפולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב501
0627419101 - סמינר עיבוד-חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401

סמסטר ב

0627106001 - יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001
0627106002 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הגר סקוטלסקיסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב102
0627106003 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00ווב102
0627106004 - תר' יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00ווב102
0627102201 - פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
0627102202 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
מר דניאל אשרובסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00ווב102
0627102203 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' הדס זיידנברגסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00רוזנברג205
0627102204 - תר' פונולוגיה מתחילים (תאריך בחינה)
גב' יעל פיררסמסטר ב'תרגילד'08:00–10:00ווב102
0627114201 - מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אלדו סביסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001
ד"ר אלדו סביסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב001
0627114202 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
גב' שובל שדהסמסטר ב'תרגילה'08:00–10:00ווב102
0627114204 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
מר אלון פישמן סמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00ווב102
0627114203 - תר' מבוא לסמנטיקה (תאריך בחינה)
גב' שירן אופקסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00ווב102
0627210501 - קריאה מודרכת (תאריך בחינה)
גב' נועה קרניסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00ווב103
0627210502 - קריאה מודרכת (תאריך בחינה)
גב' הדס זיידנברגסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00ווב105
0627211401 - רכישת שפה (תאריך בחינה)
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00ווב102
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג205
0627211701 - תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירי (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00רוזנברג002
ד"ר אירנה בוטויניק רתםסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג002
0627211702 - תר' תחביר מתקדמים:עיבוד תחבירי (תאריך בחינה)
גב' איה חייטסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00ווב103
0627211703 - תר' תחביר מתקדמים:עיבוד תחבירי (תאריך בחינה)
גב' נועה ברנדלסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00ווב102
0627222201 - בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג205
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג205
0627222101 - תר' בלשנות חישובית מתחילים (תאריך בחינה)
מר אדם רימוןסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00ווב102
0627225501 - סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר ג'וליה פדלוןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג205
0627360501 - שפה וזהות אתנית בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00ווב103
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00ווב102
0627406601 - פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות קהילה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב101
0627407701 - נוירובלשנות:שפה ומח (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב103
0627407702 - תר' נוירובלשנות:שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' ליאור ברסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627408801 - סמינר פסיכובלשנות: אלמנטים ריקים בשפה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג205
0627409501 - סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב401
0627420201 - סמינר גישות פרגמטיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב103

תואר שני

סמסטר א+ב

0627314501 - סמינר סוגיות ברכישת פונולוגיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גלית אדםסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00ווב501
0627355501 - סמינר חלוקת העבודה בין רכיבי הדקדוק (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00ווב401
0627414301 - קולוקויום מחקרי (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'+ב'קולוק'ה'16:00–18:00ווב103
**התכנסות לאחר קולוקויום בשעה 18-20

סמסטר א'

0627300501 - פונולוגיה ניסויית (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00ווב401
0627401801 - תחביר בן זמננו (תאריך בחינה)
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב401
פרופ' ג'וליה הורבטסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00ווב401
0627402301 - סמינר נוירובלשנות: אזור ברוקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרא'10:00–12:00ווב101
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב101
0627402701 - פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב101
דר' איה מלצר-אשרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב101
0627402702 - תר' פסיכובלשנות:שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (תאריך בחינה)
גב' קיילה גולדשטייןסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00ווב101
0627403501 - נושאים מתקדמים בסמנטיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אלפרד לנדמןסמסטר א'סמינרד'12:00–16:00ווב401
0627409001 - בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב105
ד"ר רוני קצירסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב105
0627409002 - תרגיל בלשנות חישובית מתקדמים (תאריך בחינה)
מר אדם רימוןסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00ווב105
0627417401 - מורפולוגיה (תאריך בחינה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00ווב501
0627419101 - סמינר עיבוד-חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00ווב401

סמסטר ב'

0627406601 - פונולוגיה ומורפולוגיה של שפות קהילה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00ווב101
0627407701 - נוירובלשנות:שפה ומח (תאריך בחינה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב103
0627407702 - תר' נוירובלשנות:שפה ומח (תאריך בחינה)
גב' ליאור ברסמסטר ב'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627408801 - סמינר פסיכובלשנות: אלמנטים ריקים בשפה (תאריך הגשת עבודה)
דר' איה מלצר-אשרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג205
0627409501 - סמינר למידה: חישוביות וקוגניציה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00ווב401
ד"ר רוני קצירסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב401
0627420201 - סמינר גישות פרגמטיות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מירה אריאלסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב103

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח