מהלך הלימודים

 

 1. התמחות בשפה היוונית / התמחות בשפה הרומית
 2. התמחות בתרבות הקלאסית

 

1. התמחות בשפה היוונית / התמחות בשפה הרומית (לטינית)

 אופן לימוד דו-חוגי

 • תלמידים הבוחרים להתמחות בלשון ובספרות היוונית ילמדו את הלשון היוונית במשך שלוש שנות לימודיהם לתואר הראשון. את הלשון הרומית ילמדו התלמידים במשך שנתיים; תלמידים הבוחרים להתמחות בלשון ובספרות הרומית ילמדו את הלשון הרומית במשך שלוש שנות לימודיהם לתואר הראשון. את הלשון היוונית ילמדו התלמידים במשך שנתיים.
 • בשנה הראשונה ילמדו התלמידים שיעורי מבוא, בהתאם להתמחות שבחרו.
 • החל מהסמסטר הרביעי ילמדו התלמידים שלושה שיעורים מתקדמים (שניים בהתמחות בלשון שבחרו ואחד בלשון השניה). מטלות הסיום בשיעורים המתקדמים יהיו עבודת סיום קורס ובחינה.
 • בשנה השלישית ישתתפו התלמידים בשני סמינריונים בהתמחות שבחרו. לסמינריונים יוכלו להירשם תלמידים שעמדו בדרישות שיעורי השפות והשיעורים המתקדמים. על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית אחת ועבודת רפרט אחת, לפי בחירתם.
 • בחינת גמר (קולוקוויום): בסוף השנה השלישית ייבחנו התלמידים הן בעל פה והן בכתב על מבחר טקסטים בשפת המקור שבה התמחו, בשירה ובפרוזה. בסוף השנה השניה על כל תלמיד לקבל את הסכמתו של אחד ממרצי החוג לשמש כמורה מנחה, שיבחר ביחד אתו את הטקסטים ויכינו באופן אישי לקראת בחינת הגמר.

אופן לימוד חד-חוגי

 • תלמידים הבוחרים ללמוד בשתי ההתמחויות הלשוניות ילמדו החל מהשנה השניה ללימודיהם ארבעה שיעורים מתקדמים, שניים בכל אחת מהשפות. בשנה השלישית ישתתפו התלמידים בארבעה סמינריונים, שניים בכל שפה. על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות ושתי עבודות רפרט, לפי בחירתם.
 • בחינת גמר (קולוקוויום): בסוף השנה השלישית ייבחנו התלמידים הן בעל פה והן בכתב על מבחר טקסטים בשתי השפות, בשירה ובפרוזה.

 2. התמחות בתרבות הקלאסית

מסלול ההתמחות בתרבות הקלאסית מקנה פרישה רחבה של הספרות, ההיסטוריה, הפילוסופיה והתרבות החומרית של העולם הקלאסי.

אופן לימוד דו-חוגי

 • בשנת הלימודים הראשונה ילמדו התלמידים שיעורי מבוא.
 • החל מהשנה השניה ילמדו התלמידים שלושה שיעורים מתקדמים. מטלות הסיום בשיעורים המתקדמים יהיו עבודת סיום קורס ובחינה.
 • בשנה השלישית ישתתפו התלמידים בשני סמינריונים. על התלמידים להגיש עבודה סמינריונית אחת ועבודת רפרט אחת, לפי בחירתם.

 אופן לימוד חד-חוגי

 • החל מהשנה השניה ללימודיהם ילמדו התלמידים שישה שיעורים מתקדמים, שלושה בשפה ושלושה בתרבות קלאסית.
 • החל מהשנה השלישית ישתתפו התלמידים בארבעה סמינריונים, שניים בכל התמחות. על התלמידים להגיש שתי עבודות סמינריוניות ושתי עבודות רפרט, לפי בחירתם.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח