בחינות

AspMaker2010s

להלן תמצית ההוראות באשר לסדרי הבחינות וסדרי הגשת עבודות:
 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 27.5.2015

 • המועד האחרון להגשת עבודות סמינריוניות ורפראטים של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 7.10.2015

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר א' הוא 23.3.2015

 • המועד האחרון להגשת מטלת סוף קורס (מטלה במקום בחינה) של קורסים המתקיימים בסמסטר ב' הוא 17.8.2015

 • העבודות הסמינריוניות ועבודות הרפראט תוגשנה דרך מזכירות החוג ולא ישירות למרצים.

 • התלמיד ישאיר בידו עותק של העבודה שמסר.

 • לא ניתן לשפר ציון של עבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.

 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.

 • החוג ממליץ לתלמידיו להיבחן במועד א'.

 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות. יש לעקוב בעניין זה אחר פרסומים בלוח הבחינות שבאתר האינטרנט.

 • בהצלחה!

  סמסטר א'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   מדקדקי ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   26/01/2015  13:30  19/02/2015  09:00 
  בחינה   הבאה לדפוס   מר שמואל פרץ   28/01/2015  13:00  20/02/2015  09:00 
  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר רעיה חזון   28/01/2015  13:00  23/02/2015  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון העת העתיקה   פרופ' משה פלורנטין   מועד א : 30/01/2015 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה מ"א במסלול סגנון: העת העתיקה,לשון חז"ל ואר   פרופ' משה פלורנטין ,פרופ' חיים כהן   מועד א : 30/01/2015 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   ייצוגן של נשים במקרא: נשים זרות,נשים חכמות ומלכות   ד"ר אשמן אהובה   30/01/2015  09:00  01/03/2015  13:00 
  בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים   פרופ' רון מרגולין   30/01/2015  09:00  15/03/2015  16:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   פרופ' חיים כהן   02/02/2015  13:00  01/03/2015  13:00 
  בחינה   המרחב הלשוני-חברתי-תרבותי באתיופיה   ד"ר אנבסה טפרה   04/02/2015  13:00  03/03/2015  13:00 
  בחינה   מבוא לחסידות ותנועת המוסר   פרופ' רון מרגולין   04/02/2015  13:00  03/03/2015  13:00 
  בחינה   נוסחים ותרגומים של המקרא   ד"ר נועם מזרחי   05/02/2015  13:00  04/03/2015  09:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   ד"ר רעיה חזון   06/02/2015  09:00  06/03/2015  09:00 
  בחינה   מבוא לתורת הסוד   ד"ר רונית מרוז   08/02/2015  13:00  08/03/2015  16:00 
  בחינה   פואטיקה ואיזוטריות - יחסי גומלין   ד"ר רונית מרוז   08/02/2015  13:00  08/03/2015  16:00 
  בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית   פרופ' חיים כהן   09/02/2015  13:00  06/03/2015  09:00 
  בחינה   הליכים שיפוטיים בישראל הקדומה: בין ספרות למציאות   ד"ר אסנת ברתור   09/02/2015  13:00  15/03/2015  16:00 
  בחינה   תחביר לשון המקרא   ד"ר אורה עמבר   10/02/2015  13:00  13/03/2015  09:00 
  בחינה   תחביר עברי   ד"ר אורה עמבר   10/02/2015  13:00  13/03/2015  09:00 
  בחינה   תרגיל נלווה למבוא למקרא (חלק א')   מר רוני כהן   12/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
  בחינה   תורת ההגה   פרופ' משה פלורנטין   15/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 
  בחינה   מבוא למקרא: (א) הספרות לסוגותיה   ד"ר נועם מזרחי   16/02/2015  13:00  29/03/2015  16:00 
  בחינה   סמנטיקה   ד"ר ורד סיידון   18/02/2015  13:00  29/03/2015  16:00 
  בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   גב' נחמית פרי   18/02/2015  13:00  22/03/2015  16:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א במסלול סגנון   פרופ' תמר סוברן   מועד א : 29/03/2015 בשעה : 16:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה מ"א-לשון חז"ל וארמית   פרופ' חיים כהן   מועד א : 29/03/2015 בשעה : 16:00 ; אין מועד נוסף

  בחינת בית   זיכרון והשתקפות דמות דוד ביצירה המקראית   ד"ר סינתיה אדנבורג   מועד א : 28/01/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 01.02.15 בשעה 13:00.

  מועד ב : 26/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 02.03.15 בשעה 13:00.

  בחינת בית   שירת השבח ושירת המחאה: מזמורי תהלים ואיכה   ד"ר דלית רום-שילוני   מועד א : 16/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 23.02.15 בשעה 13:00.

  מועד ב : 22/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 29.03.15 בשעה 13:00.

  בחינת בית   קריאה במורה נבוכים (חלק א')   פרופ' מנחם לורברבוים   מועד א : 17/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 24.2 בשעה 13:00

  מועד ב : 22/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכריות החוג עד 29.3 בשעה 13:00

  בחינת בית   געז למתקדמים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 18/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 25.2.14 בשעה 13:00

  מועד ב : 01/04/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 8.4.14 בשעה 13:00

  סמסטר ב'

  סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  בחינה   מהי קדושה בזמן? תמורות בעיצובה של השבת בספרות חז"ל   ד"ר איתמר ברנר   22/06/2015  13:30  20/07/2015  13:00 
  בחינה   מבוא לבלשנות שמית   פרופ' משה מורגנשטרן   24/06/2015  13:00  22/07/2015  13:00 
  בחינה   עריכת התרגום מאנגלית   ד"ר נחמה ברוך   24/06/2015  13:00  21/07/2015  09:00 
  בחינה   אלימות מינית במקרא ובמזרח הקדום   ד"ר אשמן אהובה   26/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
  בחינה   הלשון העברית לתקופותיה   ד"ר רעיה חזון   26/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
  בחינה   תורת הצורות**   פרופ' משה פלורנטין   28/06/2015  09:00  27/07/2015  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א -לשון ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   מועד א : 29/06/2015 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   דמות האדם במקרא   ד"ר טליה סוצקובר   29/06/2015  13:00  31/07/2015  09:00 
  בחינה   ספרות מסופוטמית   ד"ר טליה סוצקובר   29/06/2015  13:00  31/07/2015  09:00 
  בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   ד"ר רעיה חזון   29/06/2015  13:00  30/07/2015  13:00 
  בחינה   ארמית מקראית   פרופ' משה מורגנשטרן   01/07/2015  13:00  02/08/2015  13:00 
  בחינה   זוהר למתחילים - הביוגרפיה הקבוצתית של רשב"י וחבורתו   ד"ר רונית מרוז   02/07/2015  13:00  04/08/2015  13:00 
  בחינה   תחביר עברי   ד"ר רעיה חזון   02/07/2015  13:00  03/08/2015  09:00 
  בחינה   תחביר למתקדמים   ד"ר ורד סיידון   03/07/2015  09:00  03/08/2015  13:00 
  בחינה   מבוא למקרא: (ב) המחקר לזרמיו   ד"ר נועם מזרחי   06/07/2015  13:00  06/08/2015  13:00 
  בחינה   עולמם הרעיוני של הרב קוק ובני חוגו   ד"ר אוריאל ברק   06/07/2015  13:00  06/08/2015  13:00 
  בחינה   אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות   ד"ר אנבסה טפרה   07/07/2015  13:00  05/08/2015  09:00 
  בחינה   לשון חז"ל**   פרופ' חיים כהן   08/07/2015  13:00  06/08/2015  13:00 
  בחינה   בחינת בקיאות בלשון עברית לתלמידי שנה א'   פרופ' חיים כהן   09/07/2015  13:00  13/08/2015  09:00 
  בחינה   עם לבדד ישכון-האומנם? ספרות המקרא על רקע תרבויות המזרח הקדום   ד"ר אסנת ברתור   09/07/2015  13:00  09/08/2015  09:00 
  בחינה   מבוא למחשבת חז"ל   פרופ' גדעון בוהק   10/07/2015  09:00  10/08/2015  13:00 
  בחינה   הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית א'   מר טל קיטנפלון   12/07/2015  13:00  09/08/2015  13:00 
  בחינה   לשון המקרא וסגנונו**   ד"ר טליה סוצקובר   מועד א : 14/07/2015 בשעה : 13:00 ;

  מועד ב : 13/08/2015 בשעה : 13:00 ;

  בחינה   ניקוד עברי   ד"ר אורה עמבר   15/07/2015  09:00  11/08/2015  09:00 
  בחינה   מבוא להגות יהודית מודרנית: מהי יהדות ומיהם היהודים (חלק ב')   פרופ' רון מרגולין   17/07/2015  09:00  14/08/2015  09:00 
  בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א- לשון העת החדשה   פרופ' תמר סברן   מועד א : 13/08/2015 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

  בחינה   בחינת גמר לתלמידי התואר השני במקרא     מועד א : 13/10/2015 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף.

  בחינה   בחינת גמר לתלמידי התואר השני בפילוסופיה יהודית     מועד א : 13/10/2015 בשעה : 09:00 ; אין מועד נוסף.

  בחינת בית   תורת הקוראים והסיפור במקרא   פרופ' אד גרינשטיין   מועד א : 22/06/2015 בשעה : 13:30 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 29 ביוני בשעה 13:00.

  מועד ב : 19/07/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 27 ביולי בשעה 13:00.

  בחינת בית   אמהרית למתחילים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 13/07/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 20.7 בשעה 13:00

  מועד ב : 13/08/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 20.8 בשעה 13:00

  בחינת בית   ירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס   ד"ר דלית רום-שילוני   מועד א : 16/07/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 23.7. בשעה 13:00

  מועד ב : 13/08/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 20.8 בשעה 13:00

  בחינת בית   מבוא לשפות כושיתיות: סידאמה   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 16/07/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 23.7 בשעה 13:00

  מועד ב : 13/08/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 20.8 בשעה 13:00

  בחינת בית   קריאה במורה נבוכים (חלק ב')   פרופ' מנחם לורברבוים   מועד א : 16/07/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 23.7 בשעה 13:00

  מועד ב : 13/08/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג עד 20.8 בשעה 13:00


  בהצלחה בבחינות

  ידיעון הפקולטה למדעי הרוח