חטיבות לימודים מיוחדות

החוג מציע שני הקבצים שונים: אחד ללא לימודי שפה והשני כולל לימודי שפה.

ההקבץ כולל 16 ש"ס ללא סמינריון ו- 20 ש"ס כולל סמינריון.

הקבצים לתכנית הרב תחומית במדעי הרוח-  ראו תכנית הלימודים של התכנית הרב תחומית במדעי הרוח

חטיבה לתלמידים ממדעי החברה - ראו

http://spirit.tau.ac.il/yedion13
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח