חטיבות

1. השיעורים (בהיקף של 2 ש"ס) בחוג להיסטוריה כללית פתוחים בפני תלמידים המבקשים ללמוד בחטיבות השלמה. תנאי ההשתתפות בקורסים זהים לאלה של תלמידי החוג.

2. הקבצי הלימודים של החוג המיועדים לתלמידי תכנית הלימודים הכלליים מפורטים בידיעון במסגרת תכנית הלימודים הכלליים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח