החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

הקבצי החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים (מסגרת 626)

כל השיעורים בחוג לאנגלית ניתנים בשפה האנגלית, אך עבודות (כולל עבודות סמינריוניות) ובחינות ניתן לכתוב בעברית, בתיאום מראש (בתחילת הסמסטר) עם מורה הקורס.

הקבץ מס' 1 - ללא סמינריון

מבוא לתרבות אנגליה 4 ש"ס
מבוא לתרבות אמריקה 4 ש"ס
קורס מתקדם 4 ש"ס
קורס מתקדם 4 ש"ס
  16 ש"ס

הקבץ מס' 2 - כולל סמינריון (שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)

מבוא לתרבות אנגליה או אמריקה 4 ש"ס
קורס תאוריה (יש לבחור אחד מן השלושה): 4 ש"ס
מבוא לתאוריה    
או ניתוח סיפורת    
או ניתוח שירה    
קורס מתקדם (בתחום המבוא הנלמד) 4 ש"ס
קורס מתקדם (בתחום המבוא הנלמד) 4 ש"ס
סמינריון (בתחום המבוא הנלמד) 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח