החוג לארכיאולוגיה

הקבצי החוג לארכיאולוגיה (מסגרת 671)

 

1.הקבץ בתחום הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, כולל סמינריון

2.הקבץ בתחום תרבויות המזרח הקדום, כולל סמינריון

3.הקבץ תולדות ישראל הקדום, כולל סמינריון

4.הקבץ ארכיאולוגיה קלאסית, כולל סמינריון

5.הקבץ ללא סמינריון

 

 הקבץ בתחום הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, כולל סמינריון

הארכיאולוגיה של ארץ ישראל משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (שיעור חובה)

4 ש"ס

- הארכיאולוגיה מהי? (שיעור חובה

2 ש"ס

- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג

10 ש"ס

סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

4 ש"ס

סה"כ:

20 ש"ס

* אפשרית בחירה גם מתחום תרבויות המזרח הקדום בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס.

הקבץ בתחום תרבויות המזרח הקדום, כולל סמינריון

 - מבוא כללי לתולדות המזרח הקדום (שיעור חובה)

 2ש"ס

אחד מן המבואות להלן  (חובה):

 2ש"ס

-מבוא לתרבות אגאית בתקופת הברונזה או:

 

מבוא לתרבות אנטוליה / מבוא לתרבות מצרים / מבוא לתרבויות מסופוטמיה - כפוף לנושא הסמינריון

 

- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג *

 12ש"ס

סמינריון שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט

 4ש"ס

סה"כ:

20 ש"ס

 הקבץ תולדות ישראל הקדום, כולל סמינריון

 -שיעור בהיסטוריה מקראית (חובה)

 4ש"ס

- שיעור בתחום האפיגרפיה (חובה)

 2ש"ס

- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג עפ"י הנחיות היועץ

 10ש"ס

- סמינריון בתחום תולדות ישראל הקדום שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט 

 4ש"ס

סה"כ:

 20ש"ס

 * אפשרית בחירה גם מתחום ארכיאולוגיה של ארץ ישראל, בהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס.

 הקבץ ארכיאולוגיה קלאסית, כולל סמינריון

- מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל  א"י בתקופות הקלאסיות (חובה)

 4ש"ס

- ארכיאולוגיה מהי? (חובה)

 2ש"ס

- מונוגרפיות בנושא התקופות הקלאסיות / אמנות קלאסית

ש"ס

- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג, עפ"י הנחיות היועץ

 4ש"ס

- סמינריון בתחום  הארכיאולוגיה הקלאסית שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט 

 4ש"ס

סה"כ:

 20ש"ס


הקבץ ללא סמינריון

- הארכיאולוגיה מהי? (חובה)

2 ש"ס

- הארכיאולוגיה של ארץ ישראל משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (חובה)

4 ש"ס

- מבוא כללי לתולדות המזרח הקדום (חובה) 

2 ש"ס

- שיעורי בחירה מתוך רשימת שיעורי החוג

8 ש"ס

סה"כ:

16 ש"ס

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח