החוג להיסטוריה כללית

הקבצי החוג להיסטוריה כללית (מסגרת 621)

הקבצים הכוללים סמינריון:
הקבץ המתמקד בלימודי העת העתיקה
הקבץ המתמקד לימודי נצרות
הקבץ המתמקד במערב אירופה

הקבץ כללי ללא סמינריון 

הקבצים הכוללים סמינריון

הקבץ המתמקד בלימודי העת העתיקה

חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה - שו"ת 4 ש"ס
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה - שו"ת 4 ש"ס
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים - שו"ת    
או משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - שו"ת 4 ש"ס
שיעורי בחירה או מבואות בעת העתיקה   4 ש"ס
*סמינריון בעת העתיקה (בו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)   4 ש"ס
  סה"כ 20 ש"ס

*ניתן להירשם לסמינריון רק לאחר השלמת לימודי השו"ת בתקופה הרלוונטית

הקבץ המתמקד לימודי נצרות

חברה, משטר ותרבות בימי הביניים - שו"ת 4 ש"ס
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת - שו"ת 4 ש"ס
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה - שו"ת 4 ש"ס
שיעורי בחירה כלשהם מהחוג להיסטוריה   4 ש"ס
*סמינריון בימה"ב או בעת חדשה מוקדמת (בו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)   4 ש"ס
  סה"כ 20 ש"ס

*ניתן להירשם לסמינריון רק לאחר השלמת לימודי השו"ת בתקופה הרלוונטית

הקבץ המתמקד במערב אירופה

יש לבחור 8 ש"ס מהמבואות הבאים

   
חברה, משטר ותרבות במערב אירופה במאה ה- 19 - שו"ת 4 ש"ס
חברה, משטר ותרבות במאה ה- 20 - שו"ת 4 ש"ס
אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה - סמ' א'  ש"ס 
אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות-חברה, כלכלה, מדע  - סמ' ב' 2 ש"ס
     
בחירה באחד מן השו"ת להלן או בשני שיעורי מבוא:    
חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת    
חברה, משטר ותרבות בימי הביניים    
חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה    
חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה 4 ש"ס
שיעורי בחירה מתאימים בתחום 4 ש"ס
סמינריון בתחום מערב אירופה (ובו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)* 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס

*ניתן להירשם לסמינריון רק לאחר השלמת לימודי השו"ת בתקופה הרלוונטית

הקבץ כללי ללא סמינריון - 16 ש"ס

שני שו"ת: "חברה, משטר ותרבות" משתי תקופות שונות (על-פי בחירה) - שו"ת 8 ש"ס
שיעורי בחירה כלשהם מהחוג להיסטוריה כללית 4-8  ש"ס
ו/או     
אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה - סמ' א' ש"ס 
אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות-חברה, כלכלה, מדע  - סמ' ב' 2  ש"ס
סה"כ 16 ש"ס
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח