החוג להיסטוריה של עם ישראל

הקבץ החוג להיסטוריה של עם ישראל (מסגרת 677)

ההקבץ של החוג להיסטוריה של עם ישראל יהיה בהיקף של 16 ש"ס (ללא סמינריון) או בהיקף של 20 ש"ס (כולל סמינריון), תוך שמירה על העקרונות האלה:

1. ההקבץ חייב להיות כולו בחוג להיסטוריה של עם ישראל.

2. הקורסים בחוג מחולקים לשלוש תקופות בסיסיות: העת העתיקה, ימי הביניים והעת החדשה.

כל תלמיד חייב ללמוד שתי תקופות היסטוריות שונות (שני שיעורים ותרגיל נושאי בשתי תקופות מתוך שלוש).

3. תלמיד יוכל להשתתף בסמינריון רק לאחר השלמת חובותיו בשיעור ובתרגיל נושאי בתקופה בתחום הסמינריון.

מבנה ההקבץ:

שיעור ותרגיל נושאי בתקופה א' 8 ש"ס
שיעור ותרגיל נושאי בתקופה ב' 8 ש"ס
16 ש"ס
סמינריון נוסף באחת מן התקופות (ובו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט) 4 ש"ס
סה"כ 20 ש"ס
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח