החוג ללימודים קלאסיים – יוון ורומא

הקבצי החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא (מסגרת 672)

בחוג שלוש התמחויות: יוונית, רומית ותרבות קלאסית.

התמחות יוונית (ללא סמינריון)

לשון יוונית למתחילים 10 ש"ס
שיעורי בחירה בתחום 6 ש"ס
  16 ש"ס

התמחות רומית (ללא סמינריון)

לשון רומית למתחילים 8 ש"ס
שיעורי בחירה בתחום 8 ש"ס
  16 ש"ס

התמחות בתרבות קלאסית (ללא סמינריון)

שיעורים על פי בחירה מכל המגמות 16 ש"ס

 

התמחות בתרבות קלאסית כולל סמינריון
(שבו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודת רפראט)

 

שיעורים 12 ש"ס
שיעור מתקדם או שני שיעורים מתקדמים[1] 4 ש"ס
סמינריון[2] 4 ש"ס
סה"כ 20ש"ס

[1] ההשתתפות בשיעור מתקדם מותנית בהשתתפות בשני שיעורים בעלי אופי ספרותי: מבוא לספרות יוונית ומבוא לספרות רומית.
שיעור מתקדם של 4 ש"ס ובכלל זה הגשת עבודה, או שני שיעורים מתקדמים של 2 ש"ס כל אחד ובכלל זה הגשת עבודה אחת.
[2] ההשתתפות בסמינריון תתאפשר רק אחרי השתתפות בשיעור מתקדם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח