קורסי קוגניציה ויצירה תרבותית

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית (מסגרת 133)

שיעורי חובה- 4 ש"ס

שיעור שלא ילמד במסגרת זו יוכל להלמד כשיעור ליבה/בחירה

0662196201 - תרבות וקוגניציה (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
1071290701 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורה'12:15–13:45נפתלי201

או

1071290702 - מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' לאמי דומיניקסמסטר א'שיעורה'14:15–15:45נפתלי201
1071290902 - תפיסה ופסיכופיזיקה (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00נפתלי201

או

1071290901 - תפיסה ופסיכופיזיקה (תאריך בחינה)
ד"ר צנזור ניצןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00נפתלי201

שיעורי ליבה - 4 ש"ס

שיעור שלא ילמד במסגרת זו יוכל להלמד כשיעור בחירה

0680130201 - בעיות יסוד בתורת הספרות מפרספקטיבה קוגניטיבית (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורג'12:00–16:00גילמן456
0680324601 - יצירה תרבותית בראי הקוגניציה (תאריך בחינה)
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן455
0680312901 - החוויה הנאראטיבית (תאריך בחינה)
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307

שיעורי בחירה

0618224601 - פילוסופיה של הדמיון (תאריך בחינה)
גב' מורן גודס-ריצ'יטליסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
0851652401 - מבוא לתיאוריות קולנועיות (תאריך בחינה)
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851654801 - מבע קולנועי (תאריך בחינה)
מר אינגבר נחמןסמסטר א'שיעורד'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
0618220801 - דרכים שאי אפשר לדבר עליהן: עיונים בהגות דאואיסטית מוקדמת (תאריך בחינה)
מר רועי פורתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
1071290801 - פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיות (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטלר שולמיתסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00נפתלי201
0618216801 - שפה ואמנות (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל גלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277
0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע ** (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
0845311401 - מוזיקה, טקסט וקשרים בין החושים (תאריך הגשת עבודה)
מר אדלר מוטיסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ביה"ס למוזיקהמ014
**יכול להלמד כשיעור - דרושה שליטה בקריאת תווים

סמינריונים

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0851507501 - היפר נרטיביות,אינטראקציה וקולנוע (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן שאול ניצןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00מכסיקו208
0851904401 - מנטאליות מצור בקולנוע הישראלי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן שאול ניצןסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00מכסיקו213
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח