קורסי לימודי ישראל

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי ישראל (מסגרת 110)

שיעורי חובה (בחר 4 ש"ס):

**כל קורס שלא יבחר כחובה, יכול להבחר כבחירה/ליבה
0622218101 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי (תאריך בחינה)
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא319
ד"ר ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן362
0677123801 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1939-1918 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677114801 - המאבק להקמת המדינה, 1947-1939 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג001
0677111901 - ישראל בעשור השני (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן281

שיעורי ליבה

יש לבחור 4 ש"ס מהשיעורים הבאים:

הערה: כל קורס שלא נבחר כליבה יכול להילמד כקורס בחירה

0662115401 - צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר און ברקסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
0677209801 - ד"ר חיים וייצמן, בין ביוגרפיה והיסטוריה (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00קרטר202
0622219201 - המאה הפלסטינית (תאריך בחינה)
ד"ר הראל חורבסמסטר א'שו"תה'08:00–10:00גילמן278
0677125101 - תגובת התנועה הציונית והיישוב לנאציזם 1941-1933 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג002
0677209901 - שנים ראשונות למדינה: מבט היסטורי והיסטוריוגרפי-קריאה מודרכת (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר א'תרגילה'14:00–18:00רוזנברג211
0677125201 - תגובת התנועה הציונית והיישוב לשואה-ניסיונות הצלה(1945-1941 (תאריך בחינה)
ד"ר רוני שטאוברסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן281
0677113101 - המחלוקת בין תנועת העבודה לתנועה הרויזיוניסטית, 1952-1925 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00קרטר203
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00קרטר203
0677112601 - נשים ביישוב ובישראל הצעירה (תאריך בחינה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282
0677208301 - העליות לארץ ישראל, 1947-1881 (תאריך בחינה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג001
0677123801 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1939-1918 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן282
0677123901 - ההיסטוריה של האקטואליה - בריטניה בא"י 1948-1939 (תאריך בחינה)
פרופ' מוטי גולניסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן282

שיעורי בחירה

שיעורים מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662111501 - מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326
0662195901 - מרחב בספרות ילדים ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן326

שיעורי בחירה מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגלי
מר גיא רוס-משה
סמסטר א'שו"תב'10:00–14:00יד אבנר 120
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
0677105901 - העולם היהודי בעת החדשה (קורס חובה) (תאריך בחינה)
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00קרטר203
פרופ' ירון צורסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00קרטר203
0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות (תאריך בחינה)
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
פרופ' אורן טלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0671103501 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן220
פרופ' רפאל גרינברגסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן220
0671103502 - הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים (תאריך בחינה)
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
פרופ' ישראל פינקלשטייןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן220
0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן361
0622218201 - מחאה ומהפכה במזה"ת (תאריך בחינה)
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
0622216201 - יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0622201401 - מדינה ו"מדינתיות" במזה"ת המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' אשר ססרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן304
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690263801 - מבוא לחסידות ותנועת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' רון מרגוליןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג205
0680201201 - ביאליק:המודרניסט הראשון (תאריך בחינה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
0680120301 - מבוא לאגדה ולספרות העממית (תאריך בחינה)
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279
ד"ר דוד רוטמןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן279
0680322701 - נתן זך: החזרה של המודחק (תאריך בחינה)
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608360101 - נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב105
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001
0677206201 - היצירה היהודית בראי ההיסטוריה (תאריך בחינה)
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00רוזנברג102
פרופ' שלום רצביסמסטר ב'שו"תה'18:00–20:00רוזנברג102

קורסים מפקולטות אחרות

מיועד לתלמידים ממשיכים

בגלל מיעוט מקומות בקורסים, ניתן להרשם לקורס אחד בלבד

החל מהשנה השניה ללימודים בהקבץ

בקורסי קולנוע, שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

1031355201 - המחשבה הפוליטית בציונות (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר א'שיעורד'12:00–15:00נפתלי105
1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי101
1031100203 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' סקר רזסמסטר א'תרגילב'14:00–15:00נפתלי205
1031100204 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' כהן רותםסמסטר א'תרגילב'15:00–16:00נפתלי205
1031100206 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר ב'שיעורא'11:00–14:00נפתלי003 אולם זאב סגל
1031100207 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' סקר רזסמסטר ב'תרגילא'14:00–15:00נפתלי205
1031100208 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' סקר רזסמסטר ב'תרגילא'15:00–16:00נפתלי205
1031100209 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
גב' פלטו יעריתסמסטר ב'תרגילא'14:00–15:00נפתלי103
1031310001 - התנהגות פוליטית בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' פלד יואבסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00נפתלי201
1009184002 - שיטת המשפט הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר ליטור לילךסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00נפתלי003 אולם זאב סגל
ד"ר ליטור לילךסמסטר ב' ד'08:30–10:00נפתלי004
1085264501 - סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני במערב:ארה"ב,אנגליה, צרפת (תאריך בחינה)
פרופ' בורדון ז'רוםסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00נפתלי208
0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי (תאריך בחינה)
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851619801 - קולנוע גבול:הקולנוע הישראלי במפנה האלף (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מונקסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00
0851612001 - קולנוע ישראל עממי (תאריך בחינה)
ד"ר יעל מונקסמסטר ב'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו209
0851668001 - מאקסלרוד ועד באשיר: פרקים בתולדות הקולנוע התיעודי הישראלי (תאריך בחינה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורא'14:00–18:00מכסיקוא206
0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0811220201 - מבוא לתאטרון יהודי עברי*** (תאריך בחינה)
פרופ' קינר גדסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00מכסיקו213
0811113401 - מבוא לתאטרון הישראלי והפלסטיני*** (תאריך בחינה)
פרופ' קינר גדסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00מכסיקו213
**ד"ק: מבוא לתיאטרון יהודי עברי 0811.2202.01
1041260701 - ריבוד ואי שוויון (תאריך בחינה)
פרופ' לוין אפשטיין נחסמסטר א'שו"תד'10:00–13:00נפתלי108
1041310201 - חברה בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' שנהב יהודהסמסטר ב'שיעורה'16:00–19:00נפתלי101
0851617901 - הפוליטיקה של הרייטינג: פיקוח,אסתטיקה וייצוג בטלוויזיה הישראל (תאריך בחינה)
ד"ר אלוש לברון מירב סמסטר ב'שיעורב'10:00–14:00מכסיקו211

בחירה מהפקולטה למשפטים

**בקורסי הפק' למשפטים (1141) יש הקפדה על ציון טווח בין 77-81
**המשתתפים בקורסי משפטים כפופים לנהלי הפקולטה. שימו לב לד"ק
1411310701 - משפט עברי: הציונות ומדינת ישראל- הלכה והגות (תאריך בחינה)
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורג'10:30–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
פרופ' אדרעי אריהסמסטר א'שיעורב'10:30–12:00טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411572801 - המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל (תאריך בחינה)
עו"ד ג'בארין חסןסמסטר א'שיעורה'17:00–18:30טרובוביץ209 - אולם קפלון
1411583001 - מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק (תאריך בחינה)
פרופ' גבתון דןסמסטר ב'שיעורה'15:00–16:30טרובוביץ100 - אולם קגן

סמינריונים

תנאי קדם לרישום: סיום כל שיעורי החובה.

השתתפות ב- 4 ש"ס לפחות משיעורי הבחירה מתוך אותו חוג בו

ינתן הסמינריון

ציון חיובי בתרגיל לפיתוח מיומנויות למידה

אם הסמינריון הוא בהיקף של 2 ש"ס,

יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה

0622322201 - דור שלם דורש שינוי - צעירים ומהפכות במזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן450
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן450
0622320801 - מחלוקות היסטוריוגרפיות בחקר המזה"ת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן497

שימו לב - בפרו"ס/סמינרים של החוג למזה"ת

קיימת בחינה בנוסף לעבודה

0677305001 - הקיבוץ (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מאיר חזןסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00קרטר203
0680406101 - ספרות דור תש"ח (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבנר הולצמןסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211
0677305701 - ארועי מפתח בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00קרטר202
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00קרטר202
0677308301 - "המרוקאים" - במרוקו ובישראל: חברה, תרבות וזיכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ירון צורסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00קרטר203
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח