קורסי לימודי סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה (מסגרת 210)

שיעורי חובה - 6 ש"ס

שיעורים שלא נלמדו במסגרת זו יכולים להלמד כשיעורי בחירה

0691150901 - מבוא למדעי כדור הארץ (תאריך בחינה)
פרופ' דרור אבישר
גב' אולגה מיארוב
סמסטר א'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 120
פרופ' דרור אבישר
גב' אולגה מיארוב
סמסטר א'שו"תד'08:00–10:00יד אבנר 120
0691140701 - מרחב, מקום סביבה: מבוא לסביבת האדם (תאריך בחינה)
פרופ' יובל פורטוגלי
מר גיא רוס-משה
סמסטר א'שו"תב'10:00–14:00יד אבנר 120
0691225001 - אתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00יד אבנר 232
0662116801 - מבוא לעיר ועירוניות (תאריך בחינה)
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן277
0691150301 - מבוא לאקלים ובעיות הסובב (תאריך בחינה)
ד"ר עודד פוצטר
מר אלדד לוי
סמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00יד אבנר 120
ד"ר עודד פוצטר
מר אלדד לוי
סמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 120

שיעורי בחירה

מהתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

0662118601 - אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0662312101 - הסינגולריות מתקרבת? כיצד הפכנו לפוסט הומניסטיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן304
0662176101 - מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר (תאריך בחינה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן277
0662115401 - צדק חברתי ו(אי) שוויון בראי מאבקים חברתיים בישראל (תאריך בחינה)
גב' יערה בוקסבאוםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662115101 - ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים (תאריך בחינה)
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן305
0662195901 - מרחב בספרות ילדים ישראלית (תאריך בחינה)
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
0662208801 - עלייתו של התאגיד המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001

מחוגי הפקולטה למדעי הרוח

יש לשים לדרישות קדם לקורסים

0687240901 - מרחב וחברה בסין העכשווית (תאריך בחינה)
מר דרור קוכןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0687206201 - אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית (תאריך בחינה)
מר אריה קוץסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן282
0622910201 - מבוא להיסטוריה של אפריקה (תאריך בחינה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן326
0693200901 - תיירות באפריקה: הזדמנויות ואתגרים בפיתוח מקומי בר קיימא (תאריך בחינה)
ד"ר ערן כתרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281
0671216301 - שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר** (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00דן-דוד207
0671233001 - קשרים במרחב: מסחר וכלכלה בעת העתיקה** (תאריך בחינה)
דר' יובל גדותסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן220
0671233101 - מטבע לתרבות - צמחים ותרבות האדם בפרספקטיבה ארכיאולוגית (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן220
0671233701 - צמחים בארצות המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר לנגוט דפנהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן220
0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת (תאריך בחינה)
ד"ר מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן317
0622216201 - יהודים, ישראלים ושאלת ירושלים באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0677110101 - העיר והקהילה בספרד בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג107
פרופ' אליעזר גוטווירטסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג107
0671236701 - קורס דיגיטלי - ירושלים בין חורבן להתחדשות** (תאריך בחינה)
פרופ' עודד ליפשיץסמסטר א'שיעור00:00–00:00
0690226601 - ירושלים עיר האלהים: המסורות והפולמוס (תאריך בחינה)
ד"ר דלית רום-שילוניסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106
0687206201 - אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית (תאריך בחינה)
מר אריה קוץסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן282
0687240901 - מרחב וחברה בסין העכשווית (תאריך בחינה)
מר דרור קוכןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277
0687242901 - גיאוגרפיה קדושה, עליות לרגל ותיירות בהודו העכשווית (תאריך בחינה)
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן281
0687216801 - "על מנת להתקדם עליך לעבור למקום אחר": משמעויות של הגירה בסין (תאריך בחינה)
גב' בינה- פולק אביטלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277
0687243101 - לבנות את הכפרים: סוגיות פוליטיות, חברתיות וכלכליות בסין (תאריך בחינה)
מר ליאור רוזנברגסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן305

מהחוג לגיאוגרפיה - יש לשים לב לדרישות קדם

דרישות קדם בשיעורי גיאוגרפיה-מבוא בתחום שיעור הבחירה

0691229201 - גיאוגרפיה של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120
0691211801 - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00יד אבנר 115
מר אמיר ראובן פדרסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00יד אבנר 115
0691228901 - טריטוריה, אדמה וקרקע בעידן הפוסט מודרני (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר א'שו"תא'18:00–20:00יד אבנר 115
0691160601 - מבוא לגיאואינפורמטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי
מר אלדד לוי
סמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 120
**דרישות קדם - מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית
** או קורס מקביל העוסק בחברה ותרבות בישראל
0691223401 - יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 115
0691287001 - קרקעות ישראל** (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00יד אבנר 232
**דרישת קדם: מבוא למדעי כדוה"א
0691252701 - יסודות התכנון העירוני (תאריך בחינה)
גב' רוני ברסמסטר ב'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115
**ד"ק: מרחב מקום סביבה או מב' לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית
0691289001 - סוגיות בתכנון תחבורה** (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00יד אבנר 012
**דרישת קדם - יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
0691292901 - גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 232
0691230001 - אקלים א"י** (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00יד אבנר 115
**דרישת קדם - מבוא לאקלים ובעיות הסובב
0691274801 - שינויי אקלים** (תאריך בחינה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00יד אבנר 115
**ד"ק: מבוא לאקלים
0691286001 - יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל** (תאריך בחינה)
פרופ' איל בן - דורסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00יד אבנר 115
**דרישת קדם - קרקעות ישראל
0691158801 - מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00יד אבנר 120
0691252101 - תכנון מרחבי בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטר
מר לביא הייציג
סמסטר ב'שו"תד'14:00–16:00יד אבנר 232
0691157701 - מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00יד אבנר 120
0691292901 - גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה (תאריך בחינה)
מר ירון בלסלבסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00יד אבנר 232

קורסי בחירה מפקולטות אחרות

לתלמידי שנים ב'-ג' - ניתן לבחור קורס אחד בלבד

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
0881440401 - סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנון (תאריך בחינה)
ד"ר מרגלית טליהסמסטר א'שו"תא'09:00–12:00דן-דוד201
0881350301 - תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו (תאריך בחינה)
פרופ' בר-אור אמנוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00קיקואין01
0881350501 - סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני (תאריך בחינה)
ד"ר אפרת ליברטלסמסטר א'שיעורב'11:00–14:00מכסיקו208
0881451401 - סוגיות בהסטוריה ותאוריה של האדריכלות: עמל, עבודה ואדריכלות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר קוזלובסקי רועיסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00קיקואין02
1041261501 - טבע או חברה (תאריך בחינה)
פרופ' אלון סיגלסמסטר ב'שו"תג'11:00–14:00נפתלי210
1411670101 - דיני סביבה (תאריך בחינה)
ד"ר שור דודסמסטר א'שיעורד'13:15–14:45טרובוביץ301
ד"ר שור דודסמסטר א'שיעורג'13:15–14:45טרובוביץ301

קורסים מביה"ס ללימודי סביבה

0910110001 - מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00פורטר013B

סגור בפני מי שלמד את הקורס אתיקה סביבתית כחובה

0910100101 - מקורות החדשנות בישראל וחדשנות סביבתית (תאריך בחינה)
ד"ר אלכס גולברגסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00פורטר101
0910150001 - פרקים נבחרים באקולוגיה (תאריך בחינה)
סמסטר א'שיעורג'16:00–18:00פורטר013B
0910122201 - העולם סביבנו - נושאים נבחרים (תאריך בחינה)
ד"ר ניר נפתליסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00פורטר101

סמינריונים

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם בחוג המתאים

בגיאוגרפיה ניתן להרשם לסמינריון בתחום בו נלמד ש' המבוא

**סמינריון בהיקף של 2 ש"ס יש להשלים שיעור בחירה 2 ש"ס
0659281001 - פיזיקה, תעשיה ומדינה במחצית הראשונה של המאה ה- 20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרד'10:00–14:00דן-דוד101
0659828001 - מהמכני לחשמלי ולדיגיטלי – שינויים טכנולוגיים, מדעיים וחברתיי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג211
0691289001 - סוגיות בתכנון תחבורה** (תאריך בחינה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00יד אבנר 012
**ד"ק: יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית
0691284501 - סוגיות באקלים ובעיות הסובב** (תאריך בחינה)
ד"ר עודד פוצטרסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00יד אבנר 115
**ד"ק: מבוא לאקלים
0691362001 - נושאים נבחרים באקלים** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' הדס סערוניסמסטר א'סמינר00:00–00:00
פרופ' הדס סערוניסמסטר ב'סמינר00:00–00:00
**ד"ק מבוא לאקלים והביות הסובב
**לא יינתן בשנה"ל תשע"ה
0691388801 - גיאוגרפיה עירונית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00יד אבנר 012
פרופ' יצחק אומרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00יד אבנר 012
0691389901 - מים וסביבה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דרור אבישרסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00יד אבנר 232
פרופ' דרור אבישרסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00יד אבנר 232
0691356801 - ניידות ותחבורה בעידן של אתגרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה גבעוניסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00יד אבנר 012
ד"ר משה גבעוניסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00יד אבנר 012
****ד"ק ג"ג כלכלית
0691333901 - גיאוגרפיה תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יצחק שנלסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00יד אבנר 012
פרופ' יצחק שנלסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00יד אבנר 012
0693200301 - בין אפריקה לישראל: סוגיות בהגירה ופליטות** (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גליה צברסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן304
פרופ' גליה צברסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן449

שימו לב - בפרו"ס/סמינרים של החוג למזה"ת

קיימת בחינה בנוסף לעבודה

0669610601 - הביטוס עירוני ותעביר (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרית פזסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב401
0669508701 - תרבות ומדע כגורמים מרכזיים בייצור מזון וחלקאות: מהאלף ה-13 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אריה אלטמןסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00
**במסגרת היחידה למחקר התרבות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח