קורסי רטוריקה – אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ רטוריקה (מסגרת 340)

שיעורי חובה - 4 ש"ס

0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326
0662207401 - יסודות בניתוח רטורי (תאריך בחינה)
ד"ר גליה ינושבסקיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

**קורס שלא נבחר כקורס ליבה מומלץ שילמד כקורס בחירה
0680208901 - מניפסטים: לעשות דברים עם מילים (תאריך בחינה)
גב' ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280
0672152401 - רטוריקה בעת העתיקה: כוחה של המילה (תאריך בחינה)
ד"ר רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00דן-דוד210
0662208601 - כמה זה שווה?" - על גלגולו של מושג הערך בהיסטוריה של המחשבה ה (תאריך בחינה)
מר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662312001 - מחלוקות בכלכלה ובניהול (תאריך בחינה)
מר אבירם שריאלסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן306
0662117001 - כוחן של מילים - נאומי מופת (תאריך בחינה)
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

שיעורי בחירה

0662119001 - תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326
0627101001 - מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב001
0627101102 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' הילה דוידוביץסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג104
0627101103 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
גב' סתיו קלייןסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102
0627101104 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר אורון לאורסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102
0627101105 - תר' מבוא לבלשנות (תאריך בחינה)
מר ברק פזסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00רוזנברג105
0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis (תאריך בחינה)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00ווב001
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב001
0618101502 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר יניב איצקוביץ'סמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0662176201 - שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר בועז מילרסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

קורסים מפקולטות אחרות (לתלמידי שנים ב,-ג'.

לתלמידי שנים מתקדמות לאחר סיום שיעורי החובה

שעות צפייה בסרטים אינן נשקלות

** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
1085100301 - שפה ורטוריקה בחברה ובתקשורת * (תאריך בחינה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00נפתלי101
1085100001 - תאוריות בתקשורת א' (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101
1085100003 - תאוריות בתקשורת א' (עודכן 7.9.14) (תאריך בחינה)
גב סטי שירסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי107
1085100004 - תאוריות בתקשורת א' (תאריך בחינה)
מר הרלב אלעדסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00נפתלי106
1085100005 - תאוריות בתקשורת א' (תאריך בחינה)
גב סטי שירסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי206
1085101101 - תאוריות בתקשורת ב' (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00נפתלי101
1085101103 - תאוריות בתקשורת ב' (תאריך בחינה)
גב סטי שירסמסטר ב'תרגילב'08:30–10:00נפתלי105
1085101104 - תאוריות בתקשורת ב' (תאריך בחינה)
מר הרלב אלעדסמסטר ב'תרגילג'08:30–10:00נפתלי105
1085101105 - תאוריות בתקשורת ב' (תאריך בחינה)
גב סטי שירסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00נפתלי206
0851619101 - תמתיקה ורטוריקה בקולנוע המוקדם של מרטין סקורסזה (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
0851619201 - תמתיקה ורטוריקה בקולנוע המאוחר של מרטין סקורסזה (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

סמינריונים (לפני הרישום יש לברר דרישות קדם)

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0672322701 - לוקיוס אפוליאוס: סופיסט, סופר ורטוריקן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00גילמן260
0662311401 - דיאלוג, שיחה, משחקי שפה ושיח (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן304
0662312201 - רטוריקה של מחאה ושינוי חברתי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר איתן אורקיביסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455
**יש לשים לב לדרישום קדם בלימודים קלאסים

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח