תנאי המעבר מהמסלול העיוני למסלול המחקרי

לאחר שנת לימודים אחת יוכלו תלמידי המסלול העיוני להגיש בקשה לעבור למסלול המחקרי. תנאי המעבר הם: ציון ממוצע של 90 לפחות ב-12 ש"ס לפחות של לימודי שנה א'.
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח