קורסי לימודי מערב ומרכז אירופה

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי אירופה המודרנית

הקבץ לימודי מערב ומרכז אירופה (מסגרת 317)

ההקבץ לתלמידים ממשיכים בהקבץ בלבד.

לתלמידים חדשים מוצע הקבץ תרבות זמננו: מודרנה פוסט-מדרנה

שיעורי חובה

0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן305
****סגור בפני תלמידים שלמדו את הקורס אל המערב בשנים קודמות

שיעורי ליבה

קורס שלא נלקח בליבה יכול להלקח בבחירה

0662212101 - הולדת הפילוסופיה של פריז: פוקו, דלז ודרידה (תאריך בחינה)
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0662212401 - מודרניזם- עידן של פריצת גבולות (תאריך בחינה)
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278

אחד מהשו"ת הבאים:

0621168501 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד209
0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן362
0621169003 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תה'14:00–18:00גילמן307
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307
0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן497
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן306
0621150103 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00גילמן304
0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00רוזנברג103
0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תב'14:00–18:00גילמן306
0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תד'14:00–16:00גילמן361
0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תב'14:00–18:00גילמן306
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה

שיעורי בחירה מהתכנית הרב-תחומית

0662222701 - לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית (תאריך בחינה)
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281
0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית (תאריך בחינה)
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0662223301 - מחשבה כלכלית בעידן הרשת - מאופוריה לאפוריה (תאריך בחינה)
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326
0662310301 - שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים (תאריך בחינה)
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326
0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה (תאריך בחינה)
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326
0662212401 - מודרניזם- עידן של פריצת גבולות (תאריך בחינה)
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן278
0662103901 - חורים שחורים: ייצוגי השואה על מסכי הקולנוע (תאריך בחינה)
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279
0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן326

שיעורי בחירה מקורסי הפקולטה

0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן307
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן307
0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן497
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן306
0621150103 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00גילמן304
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2017 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

או

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618220001 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר עילית פרברסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן280
0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן326
0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture (תאריך בחינה)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00ווב001
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001
0671101001 - האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית (תאריך בחינה)
פרופ' רן ברקאיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות) (תאריך בחינה)
פרופ' משה צוקרמןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279
0680324201 - תיאוריה צרפתית במאה העשרים א' (תאריך בחינה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002

קורסים מפקולטות אחרות

**תלמידי שנה ב'-ג' רשאים לבחור קורס אחד בלבד
**קורס מלווה בצפייה בסרט שקול ל-2 ש"ס
** קורס בן 3 ש"ס ישוקלל כ- 2 ש"ס בהקבץ
0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0861158601 - זרמים בביקורת המאה העשרים (תאריך בחינה)
ד"ר רז-דגני איריתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00מכסיקו208
0821152801 - מבוא לאמנות מודרנית: אמנות מסוף המאה ה-19 ועד אמצע המאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר לוריא-חיון עדיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט
0821172001 - מבוא לאמנות גלובאלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה (תאריך בחינה)
ד"ר אילת זהרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00מכסיקוא206
1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00נפתלי101
0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

סמינריונים

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

יש להתעדכן בתנאי קדם לפני הרישום

ד"ק בחוג להיסטוריה: שו"ת בתקופה המתאימה

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר משה אלחנתיסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא362

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח