הקבץ תרגום

קורסי הקבצים הבין תחומיים

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ תרגום (מסגרת 633)

שיעורי חובה - 4 ש"ס

0680730301 - מבוא לתורת התרגום (תאריך בחינה)
מר שאול אוסטפלד לויןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279
0680601601 - סדנה בתרגום פרוזה (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00גילמן307

שיעורי ליבה (4 ש"ס)

קורסים שלא יילמדו במסגרת הליבה מומלץ ללמוד במסגרת הבחירה

0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מהעת העתיקה ועד ימינו ** (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן456
0633303601 - מלאכת התרגום לעברית: בעיות יסוד וכלי תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר א'סדנהב'12:00–14:00דן-דוד204
*הקורס סגור לפני מי שהשתתף ב'סדנה בתרגום פרוזה אנגלית'
0633300801 - תרגום כתוביות לטלוויזיה ולאינטרנט (תאריך בחינה)
גב' אהרה זהביתסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00
0633303801 - סדנה לתרגום טקסטיים עיוניים וקטעי עיתונות (תאריך בחינה)
גב' קרן נייזר-כהן
גב' דפנה רוזנבליט
סמסטר א'סדנהד'18:00–20:00גילמן304
0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות ** (תאריך בחינה)
ד"ר אלמוג בהרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג002
**לא דרושה ידיעת ערבית
0680327901 - תרגומיות בין-תרבותית: "זיכרון רב-כיווני" של קונפליקטים (תאריך בחינה)
ד"ר מאיה מיכאליסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
0633303501 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר נחמה ברוךסמסטר ב'סדנהב'12:00–14:00רוזנברג211
0680702801 - סדנה בעריכת תרגום (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'סדנהב'14:00–16:00גילמן307
0633305001 - בין תרגום ואדאולוגיה (תאריך בחינה)
ד"ר עמרי אשרסמסטר ב'סדנהב'14:00–16:00רוזנברג103
**הקורס סגור בפני מי שהשתתף בעבר בקורס "תרגום, מנפולציה, צנז
0633301101 - משפה לשפה: פרגמטיקה ותרגום (תאריך בחינה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמןא361
0633303201 - סדנה בתרגום פרוזה אנגלית (תאריך בחינה)
מר שאול אוסטפלד לויןסמסטר ב'סדנהב'18:00–20:00גילמןא362
0633302401 - סדנת תרגום עסקי משפטי (תאריך בחינה)
גב' קרן נייזר-כהןסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמן456

שיעורי בחירה

0690140301 - תחביר עברי (תאריך בחינה)
ד"ר אורה עמברסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00רוזנברג102
0690120301 - נוסחים ותרגומים של המקרא (תאריך בחינה)
ד"ר נועם מזרחיסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג208 ספריה
0690140001 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
פרופ' חיים כהןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב001
0690140101 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג102
0690140102 - הלשון העברית לתקופותיה (תאריך בחינה)
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג102

סמינרים

תנאי קדם: השלמת כל שיעורי החובה

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

מותנה בציון חיובי במיומנות למידה/ קורס המבוא במסגרת 666

0662323801 - איך עושים דברים עם תרגומים:סוגיות נבחרות בתרגום ספרדית/אנגלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טל גולדפייןסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמןא362
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח