בלשנות שמית

תלמידים שהתחילו ללמוד בחוג לפני שנה"ל תשע"ז והשתתפו בתרגיל הביבליוגרפי, נא הצמדו למבנה תכנית הלימודים של השנתון שבו התקבלתם לחוג.

 

שנה א' (16 - 18 ש"ס)

מבוא לבלשנות שמית ש' 4 ש"ס
הלשון העברית לתקופותיה ש'+ת'  2+2 ש"ס 
לבחירה אחד משני המבואות להלן:   

מבוא למקרא (א') + מבוא למקרא (ב') 

2+2 ש"ס 
מבוא לבלשנות + תרגיל מבוא לבלשנות 2+2 ש"ס
שיעור תיאורטי   6-4 ש"ס 
סה"כ: 18-16 ש"ס

בנוסף על תנאי הקבלה של הפקולטה, נדרשת מתלמידי בלשנות שמית ידיעת ערבית ברמה של בחינת בגרות 3 יחידות בציון 80 לפחות או ברמת 4 יחידות ויותר בציון 70 לפחות. ניתן להשיג ציון "פטור" בערבית במסגרת של מכינה אוניברסיטאית.
תלמידים שלא השיגו פטור מערבית בטרם החילם את לימודיהם ילמדו בשנה הראשונה ללימודיהם האקדמיים את לימודי המיומנות: מכינה בערבית (4 ש"ס) עפ"י הנחיית יועץ החוג.

שנים ב'-ג' (40-38 ש"ס)

לשונות עיקריות למתחילים 16 ש"ס (8x2 ) 
לימודים תיאורטיים /לשון נוספת/ קורס לשון למתקדמים 16-14 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס
סמינריון 4 ש"ס

בסמינריון שבו לא יכתוב התלמיד עבודה סמינריונית תוגש עבודת רפרט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.

במסגרת לימודי הלשונות העיקריות המגמה מציעה לימודי אכדית, ארמית חדשה, ערבית, לשונות אתיופיות (געז, אמהרית) והקבץ הלשונות הצפון-מערביות (כנענית עתיקה, פיניקית, אוגריתית, ארמית עתיקה).

להלן דוגמה למהלך הלימודים:

שנה א'

מבוא לבלשנות שמית ש' 4 ש"ס
שני קורסים נוספים מתוך המבואות הנדרשים 8 ש"ס
שיעורים תיאורטים  6-4 ש"ס
סה"כ 18-16 ש"ס
מכינה בערבית* 4 ש"ס
סה"כ לימודי שנה א' 22-20ש"ס, מהן 4 שעות מיומנות

*תלמיד שאינו זקוק למכינה בערבית ילמד 18 שעות בשנה א'. אם ילמד יותר, יופחת מספר השעות בשנה או בשנתיים הבאות.

שנה ב'

שפה א' למתחילים 8 ש"ס
שיעורים תיאורטים  12-10 ש"ס
סה"כ לימודי שנה ב' 20-18 ש"ס

שנה ג'

שפה ב' למתחילים 8 ש"ס
שיעור תיאורטי או לשון נוספת 4 ש"ס
שני סמינריונים 8 ש"ס
סה"כ לימודי שנה ג' 20 ש"ס
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח