חד חוגי

א. אופן לימוד מורחב

אופן לימוד מורחב קיים בחוגים שבהם כמה מגמות לימוד, והוא מקביל ללימודים בשני חוגים.  במסגרת זו התלמידים לומדים בשתי מגמות בחוג. ההרשמה אפשרית כבר בשנה הראשונה לתואר הראשון. 

ב.  אופן לימוד חד-חוגי      

אופן לימוד חד-חוגי מיועד לתלמידים מצטיינים, ואלה תנאי הקבלה אליו:

יתקבלו תלמידים שסיימו במלואה שנת לימודים ראשונה בשני חוגים (במספר השעות שמחייב כל אחד מהחוגים), בהיקף של 18 ש"ס לפחות בחוג הרלוונטי ושל 16 ש"ס בחוג השני, בציון ממוצע הנדרש על ידי החוג הרלוונטי. אופן לימוד זה יהיה בפיקוח ועדת ההוראה של החוג.

ועדת ההוראה של החוג שבו התלמיד מבקש ללמוד באופן חד-חוגי רשאית לא להכיר בחלק מלימודיו בשנת הלימודים הראשונה (הן עקב אי התאמה לתחומי הלימוד והן עקב הישג נמוך יחסית בקורס זה או אחר) ולחייבו בשעות לימוד חלופיות בחוגים אחרים.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח