מבנה תכנית הלימודים

לימודי התואר השני כוללים (א) שלב הכשרה המחייב את כל התלמידים; (ב) שלב מתקדם בהתאם למסלול הלימודים הנבחר, מחקרי או עיוני. מכסת השעות לימודים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר) היא 28 ש"ס בפועל ובנוסף פטור משפה זרה שנייה (או קורסים חלופיים לשפה זרה בהיקף 4 ש"ס, ראה דרישות ונהלים לעיל) ו-32 ש"ס במסלול העיוני (ללא עבודת גמר). מבנה זה תקף לכל תכניות הלימודים בתואר השני.

 

 

שלב ההכשרה (10 -12 ש"ס)
המסלול המחקרי
(הכולל עבודת גמר)
 
המסלול העיוני
(ללא עבודת גמר)
 
שיעורי חובה: זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה ושיטות מחקר מתקדמות (כמותיות ו/או איכותניות על פי תכנית הלימודים הנבחרת) 6-4 ש"ס 6-4 ש"ס
סמינר מחלקתי (שני סמסטרים) חובת נוכחות חובת נוכחות
סמינריונים 2 ש"ס (סמינריון אחד) 4 ש"ס (2 סמינריונים)
2 שיעורי בחירה והתמחות 4 ש"ס  4 ש"ס
השלב המתקדם (22-20 ש"ס)    
שיעורי בחירה והתמחות (על פי תכניות הלימודים) 18-16 ש"ס  20-18 ש"ס 
פטור משפה זרה שנייה (או קורסים מתודולוגיים חלופיים בהיקף של 4 ש"ס) 4 ש"ס --------
בחינת גמר בע"פ
- חובה במסלול העיוני
עבודת גמר (תזה) + הגנה בע"פ
חובה במסלול המחקרי  
סה"כ 28 ש"ס + 4 ש"ס (קורסים מתודולוגיים חלופיים לשפה זרה) 32 ש"ס


על התלמידים לסיים את שלב ההכשרה עד סוף שנת הלימודים הראשונה, אך מומלץ לשמוע שיעורים נוספים כבר בשנה הראשונה ולהשתתף בסמינר המחלקתי כדי לעמוד ביעד של סיום התואר בשנתיים.


השלב המתקדם במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר)
התלמידים יבחרו לעצמם מנחה בסמוך למועד ההרשמה, ובשיתוף עמו יבנו לעצמם תכנית לימודים בת 16- 18 ש"ס (נוסף על שלב ההכשרה) בהתאם לתחום הידע שבחרו להתמחות בו, וכן עמידה בחובת פטור משפה זרה שנייה (או קורסים מתודולוגיים חלופיים לשפה זרה בהיקף 4 ש"ס). התלמידים מחויבים להגיש את הצעת המחקר עד סוף שנת הלימודים הראשונה, את עבודת הגמר (תזה) בתום שנתיים מתחילת לימודי התואר השני וכן לעמוד בהגנה בעל פה על עבודת הגמר.


 השלב המתקדם במסלול העיוני (ללא עבודת גמר)

התלמידים יבנו לעצמם תכנית לימודים בת 18 - 20 ש"ס (נוסף על שלב ההכשרה) בהתאם לתכנית הלימודים הנבחרת ולפי התעניינותם. התלמידים מחויבים להגיש עבודה סמינריונית שניה (בנוסף לעבודה הסמינריונית הנדרשת בשלב ההכשרה) ולעמוד בבחינת גמר בע"פ עם סיום לימודיהם.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח