הקבץ צדק חברתי – דמוקרטיה, הומניזם וצדק חברתי

(מסגרת 400)

אחראית: גב' יערה בוקסבאום

תכנית הלימודים "צדק חברתי - דמוקרטיה, הומניזם וצדק חברתי" נועדה לאפשר למידה ודיון בשאלת הצדק החברתי מפרספקטיבה היסטורית ואקטואלית במגוון קורסים מתחומי הדעת של ההיסטוריה, הפילוסופיה, הגיאוגרפיה, החינוך, הקולנוע, מדעי המדינה והסוציולוגיה. תכנית זו שואבת השראתה מחזונם של הוגים ואנשי מעש הומניסטים שפעלו משחר ההיסטוריה האנושית כדי לעצב חברה מוסרית, רגישה לחלשים וסולידרית, וכן מן החזון הציוני שביקש לכונן בארץ חברה צודקת ומתוקנת, שתקיים שיוויון חברתי ומדיני גמור בין אזרחיה, בלי הבדלי דת, גזע ומין.

לתכנית שלוש מטרות עקריות:

1. לבחון את החזונות המגוונים של בניין חברה צודקת בהגות המערב החל מן האוטופיות המוקדמות ועד האידיאולוגיות המודרניות (סוציאליזם, ליברליזם ופאשיזם).

2. לבחון את נסיונות המימוש השונים של חזונות אלה, המאבקים המהפכניים והדגמים הקונקרטיים שהוקמו ברחבי העולם (הקומונות, הקיבוץ, מדינת הרווחה, החברה הקומוניסטית, החברה קורפורטיבית וכיוצ"ב) ולהעמידם לדיון השוואתי.

3. ליצור תנאים לפיתוחה של "אינטלקטואליות נורמטיבית" ולגיבושה של השקפת עולם חברתית.

מבנה ההקבץ

א. הקבץ שאיננו כולל סמינריון

שיעורי חובה

4 ש"ס

שיעורי בחירה

12 ש"ס

סה"כ

16 ש"ס

ב. הקבץ הכולל סמינריון או רפראט

שיעורי חובה

4 ש"ס

שיעורים או תרגילים המובילים לסמינריון

4 ש"ס

שיעורי בחירה

8 ש"ס

סמינריון או רפראט

4 ש"ס

סה"כ

20 ש"ס

שיעורי החובה של ההקבץ יתמקדו בהבטים התיאורטיים והאוטופיים של שאלת הצדק החברתי ובמאבקים הפוליטיים על מימושו. שיעורי הבחירה יעמיקו את הידע בתחומי הדעת השונים, והסמינריון יאפשר דיון ברמה גבוהה בסוגיה ספציפית.

סמינריונים בהקבץ זה יילמדו במסגרת הפקולטה למדעי הרוח.

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.

תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

תנאי הלמידה:

תלמיד שיבחר ללמוד את ההקבץ ללא סמינריון יהיה חופשי לבחור, לצד שיעורי החובה, כל קורס מתוך הרשימה המוצעת, ובכפוף לדרישות מוקדמות, אם יש, עד להשלמת מסגרת של 16 ש"ס בסה"כ.

תלמיד שיבחר בסמינריון יהיה חייב ללמוד שניים או שלושה שיעורי מבוא בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ס מאותו חוג, שבו בחר ללמוד את הסמינריון.

לדוגמה:

בחוג להיסטוריה כללית המחייב שיעור (2 ש"ס) ותרגיל בסיסי אחד (4 ש"ס) כתנאי לסמינריון, ילקח השיעור מרשימת השיעורים של החוג להיסטוריה כללית המצורפת לתכנית, וכן תרגיל בסיסי העוסק בתקופה ובמרחב בו ירצה התלמיד ללמוד סמינריון. אם מדובר באירופה במאה ה- 20 למשל, ייבחר התרגיל המתאים ("חברה, משטר ותרבות במאה ה- 20") המופיע אף הוא ברשימת החוג להיסטוריה כללית. אם מדובר בסמינריון באמריקה הלטינית או ארה"ב, ייבחרו תרגילים בהתאם.

בחוג להיסטוריה של עם ישראל, הדורש תנאי רקע דומים כתנאי קדם להשתתפות בסמינריון, יילמדו שיעור ותרגיל נושאי (6 ש"ס) או שני תרגילים נושאיים (8 ש"ס) מתוך המבחר המופיע ברשימה.

בחוג לגיאוגרפיה יהיה על הבוחרים בסמינריון ללמוד קורס מבוא לגיאוגרפיה חברתית וכן שני שיעורים מן המבחר, שיסתכמו יחד ב- 8 ש"ס.

בחוגים אחרים קיימים הסדרים מיוחדים כמצויין בכוכביות או בהערות המופיעות ברשימת השיעורים הספציפית של כל חוג.

ככלל, הסמינריונים יהיו פתוחים לתלמידי שנה ב' ומעלה.

ההקבץ מציע קורסי בחירה מחוגים שמחוץ לפקולטה למדעי הרוח (ר' בהמשך).

כל תלמיד רשאי לבחור בקורס בחירה אחד בלבד מקבוצת קורסים זו. הרישום לקורסים אלה מותנה בעמידה בדרישות הקדם שלהם.

לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח