קורסי תואר שני

קורסי לימודי התואר השני

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר שני

קורסי הכשרה - מסגרות 620, 630

0607530001 - סדנת מחקר לתואר שני (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'סדנהה'14:00–16:00ווב103
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00גילמן306
0607510001 - תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0607510101 - תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה (תאריך בחינה)
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן280

סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632

** הרישום במזכירות בית הספר לחינוך
0721802701 - תעסוקה ולימודים-האם השילוב אפשרי ובאיזה מחיר? (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' צינמון - גלי רחלסמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00שרת328
** הרישום במזכירות בית הספר לחינוך
1411576001 - חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גרוס איילסמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00טרובוביץ202
1041452301 - מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מנדל הדססמסטר א'סמינרא'12:00–16:00נפתלי421
0680515401 - משחק הדמעות: פסיכואנליזה ספרות ובפילוסופיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמןא317
0621653201 - הגוף בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0810600301 - יסודות האסתטיקה (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00מכסיקוא206
1041428601 - תיאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00נפתלי106
0810507401 - הפואטיקה של המקרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אייל דותןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00מכסיקו211
1071466001 - אמפטיה והבנת הזולת (תאריך בחינה)
פרופ' קרניול רחלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי422
**רישום במזכירות תואר שני ביה"ס לפסיכולוגיה
0680513501 - אמהות, מלחמות וצבא (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן304
0621702401 - דת ומגדר באיטליה, 1600-1300 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00דן-דוד102
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00דן-דוד102
0607531301 - "משפחות טובות" - דיון במגדר ובמשפחה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0607531201 - הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'סמינרג'12:00–16:00רוזנברג212
0669100101 - מבוא למחקר התרבות (תאריך בחינה)
מר רותם לשםסמסטר א'שו"סג'12:00–16:00גילמן305
0810507501 - תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברוך בליך סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00מכסיקו212
0607531901 - רווקות כמקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן455
**לא פתוח למי שלמדו את הסמינר בקרוב אצלך 0608-4400-01
1411583030 - מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק (תאריך בחינה)
פרופ' גבתון דןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ100 - אולם קגן
0607541401 - לאן נעלמו היוצרות ? ציירות, פסלות ומוזיקאיות בפרספקטיבת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר זק אדיתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג107
0602614201 - דימויי נערות במדיה ובתרבות הפופולארית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן497
0851984401 - ה"אחר" הפוסטקולוניאלי: גזע, כוח, ייצוג (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוסף רזסמסטר א'סמינרד'10:00–16:00מכסיקוא119
0607531801 - תנועות נשים ופמיניזמים במזרח התיכון (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'14:00–18:00רוזנברג212
0697409501 - רוחניות פמיניסטית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מריאנה רוח מדברסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן261
0602615101 - החיצים של ארוס: נעורים, אהבה ומיניות בעולם הקלאסי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמןא362
0621901801 - "בעיניים מערביות" - קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה, 1950-1750. (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
1071496801 - יחסים ותהליכים בין קבוצתיים (תאריך בחינה)
ד"ר שנבל נוריתסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00נפתלי206
**רישום במזכירות תואר שני ביה"ס לפסיכולוגיה
0607541301 - היסטוריה של מיניות ומגדר באירופה המודרנית, המאה ה-18 עד המאה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג211
0851905301 - האתיקה של הדימוי התיעודי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'סמינרה'10:00–16:00
1411720630 - שילוב בין משפחה לעבודה (תאריך בחינה)
ד"ר מצנר-חרותי יפעתסמסטר א'שיעורו'10:00–11:30טרובוביץ308- אולם בן שמש
0659221201 - הפרינג' המדעי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן260
0680509201 - מינוריות כפולה: כותבות שחורות בארה"ב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר ב'סמינרא'14:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0659241401 - גזע, לאום וגזענות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סנאית גיסיססמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
1041422501 - סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים (תאריך בחינה)
פרופ' קלב אלכסנדרהסמסטר ב'שו"תב'09:00–12:00נפתלי106
0618404801 - מפעולה אישית לפעולה משותפת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמןא361
** הרישום במזכירות החוג לפילוסופיה ובאישור המרצה
0697409601 - לידה והולדה בהגות יהודית ונוצרית עכשווית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00דן-דוד101
0621703801 - החיים במנזר בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן260
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן260
1041422401 - דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות (תאריך בחינה)
פרופ' הרצוג חנהסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00נפתלי425
1085312801 - אמא יש רק אחת? ייצוגי אימהות במדיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'סמינרג'09:00–12:00נפתלי421
0607541101 - בבית ובחוץ: מעמד האישה בישראל בשנים הראשונות למדינה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שרון גבעסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00דן-דוד210
0607541501 - על הפוליטי במרחב הפסיכואנליטי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג212
**ד"ק: השתתפות בקורס: "כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר"
**או קורס מבואי אחר בחשיבה פסיכואנליטית
0602614601 - המשפחה והילדות המוסלמית בעידן המודרני (תאריך הגשת עבודה)
קאדי איאד זחאלקהסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן362
1411720830 - פילנתרופיה הלכה למעשה (תאריך בחינה)
עו"ד פיט גליהסמסטר ב'שיעור00:00–00:00
1411726130 - משפחתיות ממושפטת בעידן הגלובליזציה המוגבלת (תאריך בחינה)
פרופ' הקר דפנהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ204
0680516001 - הנשים של האבנגרד** (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן260
0607540801 - גבריות במלכוד (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג211
1411719630 - תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי (תאריך בחינה)
גב' ברוידא-בהט יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00טרובוביץ100 - אולם קגן
0602613701 - ילדות, מגדר וחברה: סיפורי חניכה ברומן הוויקטוריאני (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר גליה בנזימןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21 (תאריך בחינה)
ד"ר יאלי הששסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00גילמן305
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
1071476601 - הנחיית קבוצות בנושא מין ומגדר: צפיה וניתוח** (תאריך בחינה)
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00שרת112 אדלר
פרופ' יואל דפנהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00שרת214
**רישום במזכירות תואר שני ביה"ס לפסיכולוגיה
0669611001 - קבוצות אתניות והסתגלות תרבותית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן450
0607541601 - תיאוריה קווירית - אז והיום (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ניר קדםסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00דן-דוד211
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
1411721501 - משטרה ושיטור במאה העשרים ואחת (תאריך בחינה)
גב' לבנקרון נעמיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00טרובוביץ203
0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג212
0602612201 - "נשים קטנות?" ילדות ונערות בחברות קדם מודרניות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר טלי ברנרסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד212
0680516201 - אתניות בספרות הישראלית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' יוחאי אופנהיימרסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן260
0680516101 - ייצוג וגוף: בטלר וויזואליה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן262
0607540201 - חיות בסרט (תאריך בחינה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן282
1411669001 - פשעים נגד הפטריארכיה:הפלות, ניאוף והומוסקסואליות (תאריך בחינה)
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00טרובוביץ203
1411721901 - רגולציית הגירה (תאריך בחינה)
עו"ד שדה מורןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00טרובוביץ204
1411722030 - זכויות אדם וההלכה (תאריך בחינה)
ד"ר שרעבי יוסףסמסטר ב'שיעורו'10:00–11:30טרובוביץ304
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח