תנאי הקבלה

לימודי התואר השלישי מתנהלים בהתאם לתקנון האוניברסיטאי ללימודי התואר הזה ובהתאם להנחיות הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר של בית הספר.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח