מבנה הלימודים

 

  1. מסלול מחקרי (הכולל עבודת גמר)
  2. מסלול עיוני (ללא עבודת  גמר)

  1.  מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר

היקף הלימודים הוא 28 ש"ס.

חובות המסלול

1. השתתפות בסמינריונים בסך כולל של 28 ש"ס (אחד מהם קולוקוויום מ.א. שבו ייבחנו התלמידים על טקסטים בשפת המקור (1000 טורי שירה ו-50 עמודי פרוזה). הקולוקוויום כולל בחינה בעל פה ובלינה בכתב, שבהן יידרשו התלמידים להפגין בקיאות בתכני הטקסטים וביכולת תרגום.
2. הגשת עבודה סמינריונית בסמינריון אחד בחוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא ועמידה בדרישות הסמינריונים האחרים. 
3. א. בתום השנה הראשונה או בראשית השנה השנייה ללימודיו יקבל התלמיד את הסכמתו של אחד ממורי החוג להנחותו בעבודת הגמר. טרם כתיבת עבודת הגמר יגיש התלמיד לוועדת ההוראה של החוג הצעת מחקר בהיקף שלא יעלה על 10 עמודים, בצירוף אישור בכתב של המנחה. ב. עם סיום כתיבת העבודה, ולאחר אישור המנחה לטיוטה הסופית, תוגש עבודת הגמר בנוסחה הסופי למזכירות החוג בשלושה עותקים ובפורמט דיגיטלי להפקדה בספריה המרכזית, לשיפוט המנחה וקורא שני, שייבחר על ידי ועדת ההוראה (היקף העבודה לא יעלה על 80 עמודים, כ-10,000-15,000 מילה). 

לפירוט בנושא כתיבת עבודת גמר לחץ כאן

חישוב ציון הגמר:

ציון הסמינריון שבו הוגשה העבודה הסמינריונית:  20%

ממוצע הציונים בסמינריונים האחרים: 30%                     

ציון עבודת הגמר:  50%

2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר

היקף הלימודים הוא 32 ש"ס.

 חובות המסלול

 1. השתתפות בסמינריונים בסך כולל של 32 ש"ס (אחד מהם קולוקוויום מ.א.).
 2. הגשת עבודות סמינריוניות בשני סמינריונים בחוג ללימודים קלאסיים – יוון ורומא ועמידה בדרישות הסמינריונים האחרים.
 3. בחינת גמר.

 חישוב ציון הגמר:

ממוצע הציונים בשני הסמינריונים שבהם הוגשו עבודות סמינריוניות:  40%
 
ממוצע הציונים בסמינריונים האחרים:  30%

ציון בחינת הגמר: 30%

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח