היקף הלימודים

היקף הלימודים בתכנית הוא 30 ש"ס. תלמידים הזקוקים לשיעורי השלמה ילמדו בנוסף על כך עד 6 ש"ס בעברית, בספרות או בתרגום. לימודי ההשלמה יימשכו סמסטר אחד והם יותאמו ללימודיו הקודמים של התלמיד. מטרת לימודי ההשלמה היא להעמיד את תלמידי התכנית גופה על בסיס דומה ככל האפשר.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח