ריכוז הלימודים

משך הלימודים נקבע בהתאם לדרישות מסלול הלימודים בחוגים. במקרים מיוחדים ניתן לרכז את הלימודים בתקופה קצרה משלוש שנים. אפשרות כזאת טעונה אישור של ועדת ההוראה של הפקולטה, לאחר שהחוג המליץ על כך. תלמידים המרכזים את לימודיהם בתקופה הקצרה משלוש שנים יידרשו לעמוד בעומס גדול במשך תקופת לימודיהם וכן במועדים הקבועים לבחינות.

ייתכנו מקרים של חפיפה במועדי הבחינות. כדי להימנע מכך, יש לבדוק את מועדי הבחינות בלוח הבחינות המופיע בסוף פירוט הקורסים של כל חוג וחוג.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח