קורסי החוג להיסטוריה כללית

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

היסטוריה כללית-תואר ראשון

שיעורים (מסגרת 120)

שיעורים מונוגרפיים

סמסטר א'

0621120501 - דת ופוליטיקה ביוון הקדומה (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621104901 - היסטוריה וקלנוע: לדמיין ולביים את המאה ה-20 (תאריך בחינה)
פרופ' שלמה זנדסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
0621108601 - המאה האמריקנית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן282
0662223201 - כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ (תאריך בחינה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן306
0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן220
1411712701 - זרים במולדתם: משפט, קולוניאליזם ועמים ילידים (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00טרובוביץ204

סמסטר ב'

0621120401 - אוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומא (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621118201 - עושים היסטוריה: מבוא פרקטי לתיאוריה (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2016 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117301 - רפובליקת ויימאר (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0662223801 - אינדיאנים-מקסיקנים: בין אתנוסייד לרב תרבותיות (תאריך בחינה)
ד"ר בן-דוד ליאורסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00גילמן307

שיעורי מבוא (מסגרת 124)

סמסטר א'

0621120501 - דת ופוליטיקה ביוון הקדומה (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
0621108601 - המאה האמריקנית (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0621120401 - אוגוסטוס: הקיסר הראשון ברומא (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621118201 - עושים היסטוריה: מבוא פרקטי לתיאוריה (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621154201 - תולדות הנצרות 1350 - 2016 (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0621117301 - רפובליקת ויימאר (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעור לתכנית "משפטים ורוח" בלבד

0621188801 - עדות חזותית בעידן המודרני (תאריך בחינה)
ד"ר רותי גינסבורגסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן456
** אין לבחור שני שו"תים עם אותו מרצה,
**כמו כן אין לבחור שו"ת ושיעור מבוא עם אותו מרצה
** תנאי ראשון להירשם לסמינר הוא סיום ארבעה שו"תים

העת העתיקה

שו"תים (מסגרת 121)

0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תב'14:00–18:00גילמן306
0621111002 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שו"תב'16:00–18:00גילמן307
פרופ' עירד מלכיןסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00גילמן307
0621111003 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תב'14:00–18:00גילמן306
0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תא'08:00–12:00גילמן306
0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' יונתן פרייס סמסטר ב'שו"תב'14:00–18:00גילמן307
0621111103 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה (תאריך בחינה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תא'08:00–12:00גילמן307

סמינרים (מסגרת 122)

0621202801 - מעיר שדה לעיר בירה: קונסטנטינופול מיסודה ועד מסע הצלב הרביעי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן262
0621205601 - פסלים במרחב העירוני ביוון העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרה'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0672220801 - חוק וצדק בעולם היווני (תאריך בחינה)
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן306
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן305
* השיעור נחשב כפרו"ס בחוג ללימודים
* קלאסיים. ייחשב בחוג כרפרט בלבד.
0621205901 - ביזנטיון בשלטון השושלת של הרקליוס (711-610) (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמןא361
0621205701 - ידע בעל פה ואוריינות ביוון העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

ימי הביניים

שו"תים (מסגרת 121)

0621130101 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שו"תד'08:00–12:00גילמןא317
0621130102 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00גילמן304
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמן304
0621130103 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן306
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן306
0621130104 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים (תאריך בחינה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן306
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן306

סמינרים (מסגרת 122)

0621242001 - תעתועי הזכרון (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621241901 - התהוותה של ממלכה נוצרית: ספרד במאות ה- 12 - 15 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621239501 - הפרנציסקנים (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמן262

העת החדשה המוקדמת

שו"תים (מסגרת 121)

0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן307
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'שו"תה'14:00–16:00גילמן307
0621150102 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00רוזנברג211
0621150103 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00רוזנברג212
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00רוזנברג212
0621150104 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת (תאריך בחינה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמןא317
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן361

סמינרים (מסגרת 122)

0621268901 - מינות וקדושה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621269901 - צרפת במאה ה-17 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמןא361
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361
0621269301 - מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

העת החדשה

שו"תים (מסגרת 121)

המאה ה-19

0621168501 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306
0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן305

המאה ה-20

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא361
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמןא317
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0621169005 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

ארה"ב

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן280
ד"ר נמרוד טלסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן280
0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00דן-דוד211
0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב (תאריך בחינה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00גילמן304
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00גילמן304

אמל"ט

0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תב'10:00–12:00ווב105
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תד'10:00–12:00ווב105
0621168802 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'שו"תה'10:00–14:00גילמן306
0621168803 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט (תאריך בחינה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן455

סמינרים (מסגרת 122)

סמסטר א'

0621323101 - רוסיה כאימפריה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0621327601 - מזרח גרמניה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמןא317
0621336901 - נוסעים-כותבים לטינו-אמריקנים: מבוליבר ועד צ'ה גווארה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמןא317
0621328401 - היסטוריה אפריקנית-אמריקנית מודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

סמסטר ב'

0621328501 - 'נשים חדשות' 'גברים חדשים':מגדר,פוליטיקה ומודרניות-1918-1750 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0621328301 - Traum und Tabu: הנסיון הפוסט-קולוניאלי בגרמניה מאז 1919 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר יואכים וורמבולדסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621328601 - התשוקה למזרח באירופה של המאה ה-19: תרבות, מדע ואימפריאליזם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עפרי אילניסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג105
0621324301 - אינדיאנים ברפובליקות ההיספנו-אמריקאיות, מאות 19 ו-20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמן304
0621337001 - כתיבה לטינו אמריקאית במאה ה-20: תרבות, זהות ופוליטיקה (תאריך הגשת עבודה)
דר' רוזלי סיטמן סמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב105
0621269301 - מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית: מי סלל את הדרך למהפכה? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

היסטוריה כללית-תואר שני

0621950001 - סדנת כתיבה (תאריך בחינה)
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סדנהג'14:00–16:00
0621950002 - סדנת כתיבה (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סדנהא'16:00–18:00גילמןא317

העת העתיקה

0621202801 - מעיר שדה לעיר בירה: קונסטנטינופול מיסודה ועד מסע הצלב הרביעי (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן262
0621205701 - ידע בעל פה ואוריינות ביוון העתיקה (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

ימי הביניים

0621653201 - הגוף בימי הביניים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
ד"ר נעמה כהן-הנגביסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל

העת החדשה המוקדמת

0621703201 - החוויה הדתית לסוגיה, 1902-1500 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621702401 - דת ומגדר באיטליה, 1600-1300 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00דן-דוד102
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00דן-דוד102
0621703901 - קלאסיקות של ההיסטוריה העולמית הפרה-מודרנית: מקניל, הודג'סון, (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0621703801 - החיים במנזר בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן260
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן260
0621852901 - עידן התגליות של פורטוגל (תאריך הגשת עבודה)
prof. Joao Paulo Oliveira סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן362
prof. Joao Paulo Oliveira סמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן261
*הסמינר יתקיים בין התאריכים 16.5.16

עד 10.6.16, ומפגש נוסף בתאריך 10.6.16

בשעות 10 - 12 בחדר 261, נחשב כ-2 ש"ס

*מתאים גם לתלמידי ב"א מתקדמים

אירופה בעת החדשה

0621970101 - סמינר מ"א שנתי בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן262
*המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים:
*סמסטר א': 25.10.15, 29.11.15, 20.12.15, 10.1.16
*סמסטר ב': 6.3.16, 3.4.16, 8.5.16, 5.6.16
0621901801 - "בעיניים מערביות" - קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה, 1950-1750. (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0621852801 - סמינר מתודולוגי: לחקור תודעה חברתית עממית במאה ה-20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא361
0607541301 - היסטוריה של מיניות ומגדר באירופה המודרנית, המאה ה-18 עד המאה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג211
0621852701 - Social History of Portugal in the 20th Century (תאריך הגשת עבודה)
Dr Bruno Monteiroסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד209
Dr Bruno Monteiroסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00דן-דוד209
* הסמינר יתקיים בין התאריכים 7.12.15 עד

4.1.16 (כולל), 6 ש"ס בשבוע, ייחשב כ-2 ש"ס

0659220301 - שעונים וזמן מימי הביניים המאוחרים למאה העשרים (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
0621904701 - גבולות ומדינות בהיסטוריה מודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמןא361
0621905301 - אימפריליזם, קולוניאליזם, גלובליזציה: סוגיות ושיטות (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'הדרכה אישיתג'14:00–16:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0722801901 - לוח וגיר מורה ורובה: צבא וחינוך באירופה בעת החדשה ובישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00שרת332

אמריקות

ארצות הברית

0621852801 - סמינר מתודולוגי: לחקור תודעה חברתית עממית במאה ה-20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא361
0626424301 - אמריקנים ככובשים ובוני אומה ** Americans and Occupiers and (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' ארז מנלהסמסטר א'סמינרב'16:00–20:00מכסיקוג206
פרופ' ארז מנלהסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00ווב105
*התנאי לרישום הוא באישור ד"ר יעל שטרנהל
*מדובר בסמינר מרוכז שיתקיים בתאריכים:
*21.12.15 - 14.1.16, 8 ש"ס בשבוע, נחשב כ-2 ש"ס
0621802401 - סמינר מחלקתי בהיסטוריה של ארצות הברית (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' אייל נווהסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן497

אמריקה הלטינית

0621850301 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית א' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב105
0621850401 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית ב' (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00ווב105
0621852801 - סמינר מתודולוגי: לחקור תודעה חברתית עממית במאה ה-20 (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא361
0621852401 - אמריקה הלטינית והמערב: מבטים, התנסויות ותפיסות (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00ווב105
0621853001 - הגירה ומהגרים בארגנטינה (תאריך בחינה)
פרופ' רענן רייןסמסטר ב'הדרכה אישיתג'12:00–14:00
*הרישום מותנה ביכולת קריאת טקסטים
* בספרדית

היסטוריה כללית-דוקטורנטים

0645101201 - סמינר דוקטורנטים (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר א'סדנהג'16:00–18:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0645101301 - סמינר דוקטורנטים (תאריך בחינה)
פרופ' דוד כ"ץסמסטר ב'סדנהג'16:00–18:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח