תנאי הקבלה

למסלול הדו-חוגי מתקבלים תלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה של הפקולטה למדעי הרוח (ציון 450 בבחינה הפסיכומטרית ותעודת בגרות מלאה. עוד על תנאי הקבלה ראו באתר ההרשמה ללימודים

למסלול החד-חוגי  ניתן להתקבל מהשנה השנייה ללימודים. יתקבלו תלמידים שהשיגו בתום שנת הלימודים הראשונה ציון ממוצע של 90 לפחות ב- 30 ש"ס. במהלך הלימודים במסלול התלמידים ידרשו לשמור על ממוצע 85 לפחות. 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח