הקבץ תרבות הילד והנוער

 (מסגרת 701)
 
אחראית: ד"ר טל קוגמן

הלימודים בהקבץ מיועדים להקנות לתלמידים ידע בתרבות הילד וחינוכו בהקשרים חברתיים-סמיוטיים והיסטוריים, ועל סמך דיון במכלול המוסדות והטקסטים היוצרים את התארגנות החיים החברתיים והאינדיבידואליים של ילדים ונוער.

הקורסים עוסקים במכלול של פעילויות הקשורות בתרבות הילד ובחינוכו: ספרות ילדים, ספרי לימוד, עיתונות ילדים ונוער, פזמונים ושירים, משחקים ויומנים. כמו כן עוסקים הקורסים בגופים הרשמיים והבלתי רשמיים, שבמסגרתם נוצרת תרבות הילד והנוער, ולא אחת גם בתחום סמכותם ובאחריותם: מערכת החינוך, תכניות טלויזיה, עיצוב פריטים שונים לילדים ולנוער, מופעי פופ ותנועות נוער.

ההקבץ מיועד לתלמידים המעוניינים לרכוש ידע בתרבות הילד והנוער, ומבקשים להתמחות בתחום זה.

מבנה ההקבץ:

 

קורס חובה

4 ש"ס

קורסי בחירה *

14-12 ש"ס

**סמינריון או רפראט

2-4 ש"ס

 

סה"כ הקבץ ללא סמינריון

16 ש"ס

סה"כ הקבץ הכולל סמינריון

20 ש"ס

** אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.

תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה.

 לקורסים לחצו כאן.

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח