כללי

 

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח היא תכנית לתואר הראשון שמקנה לתלמידים השכלה אקדמית רחבה, ומטפחת חשיבה ביקורתית וחדשנות אינטלקטואלית.
הבחירה ברב-תחומיות היא המגמה החדשנית הבולטת בעשורים האחרונים בעולם האקדמי: היא מעניקה לתלמידיה ותלמידותיה היכרות עם תחומי ידע נבדלים, וממחישה את הרלוונטיות ההדדית של כל אחד מהם ביחס לשאר תחומי הידע הקיימים. היא מלמדת למשל כיצד מושגים פילוסופיים תורמים להתפתחות תפיסת הצדק המשפטי ועיצוב השיח הפוליטי, כיצד ניתן לגשר בין תיאוריות פסיכולוגיות לבין מבנים ותהליכים חברתיים, כיצד קשורים חוקי הרטוריקה לא רק עם הבלשנות אלא גם עם ניהול מושכל של תאגידים כלכליים. התוכנית מבהירה גם כיצד המציאות הוירטואלית בה אנו חיים משנה את תפיסת הזמן והמרחב המסורתית ואֵילו מיתוסים קדומים ממשיכים להתקיים בתרבות הדיגיטאלית ובחברת המדיה והרשת. ובהקשר זה, האם אתיקה יכולה להיות בעלת משמעות מעשית במרחב הציבורי והפרטי, המשפטי והניהולי גם יחד. שאלות אלה אפשריות אך ורק במסגרת בה תחומים שונים של מדעי הרוח נפגשים ומייצרים מרחב של ידע חדש ואינטגרטיבי. התוכנית הרב-תחומית של אוניברסיטת תל-אביב היא המקום היחיד בארץ בו ניתן ללמוד על נושאים אלה

 

תכנית הלימודים מורכבת משני סוגים של קורסי לימוד:

א.הקבצים בין-תחומיים, הייחודיים לתכנית שלנו, בהם נושא מוגדר נלמד מזוויות מגוונות תוך שילוב תחומי ידע ודרכי חשיבה ומחקר מכיוונים שונים.

ב.הקבצים חוגיים, מלימודי החוגים בפקולטה למדעי הרוח, המאפשרים מבט מרוכז אל תחומי הידע החוגיים.

תלמידים בעלי תואר ראשון בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח, שירצו להמשיך את לימודיהם לתואר השני בחוגי הפקולטה ובתכניות ייחודיות, יחויבו בתכניות השלמה שתיקבענה על ידי חוגי הפקולטה השונים.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח