מבנה תכנית הלימודים ומהלכם

שנה א'

שיעורי המבואות בשנה הראשונה מעניקים לסטודנטים מושגי יסוד והבנת התהליכים שעיצבו את צרפת המודרנית. השיעורים יציגו את צרפת העכשווית, את הוגי הדעות והיוצרים המרכזיים, לצד אסכולות הפרשנות הקלאסיות והזרמים הביקורתיים העדכניים ביותר.

שנה ב'

שיעורי הבחירה בשנים המתקדמות (ב' ו-ג') חושפים את הסטודנטים לסוגיות המרכזיות המעסיקות את המחקר המדעי כיום ביחס ללימודים צרפתיים ופרנקופוניים: התפתחות השפה הצרפתית והתפשטותה בעולם, סוגיות בהיסטוריה של צרפת, פוליטיקה וחברה בצרפת העכשווית, תקשורת, קולנוע ותיאטרון, ספרות ואמנות, תרבות פופולארית ועוד. בנוסף לכלים מתודולוגיים, מעניקים שיעורים אלה שיטות מחקר לניתוח ביקורתי של יצירות, תעודות, עיתונות, קולנוע ועוד.

שנה ג'

שנה זו מוקדשת לסמינרים המאפשרים לסטודנטים להעמיק וליישם באופן מקורי ועצמאי את שיטות המחקר שנלמדו, ביחס לנושא ספציפי, בהנחיית מרצה לבחירתם.

 
שיעורי מבוא: שיעורים אלה ניתנים בשנה א' על מנת להקנות לסטודנטים ידע בסיסי על התרבות הצרפתית על מגווניה השונים. 
השיעור הוא פרונטלי בהיקף של 2 ש"ס.  
 
שו"ת (שיעור ותרגיל): השו"תים מהווים שיעורים מתקדמים של שנים ב' ו-ג' ובוחנים אספקט ספציפי או תקופה מסויימת של התרבות הצרפתית.
 
תרגילים (2 ש"ס): התרגיל נועד להשלים את שיעורי המבוא ולהתמקד בקריאת טקסטים ראשוניים הקשורים לנושאים שנלמדו בשיעור. במסגרת התרגיל ייערכו דיונים בכיתה בהתבסס על הקריאה בטקסטים האלה.
 
סמינריון (4 ש"ס): סמינריון הוא שיעור המכשיר את הסטודנטים למחקר אקדמי בתקופה או זרם במרחב התרבותי, הספרותי, ההגותי ו/או הלשוני בצרפת ובארצות פרנקופוניות. התלמידים נדרשים להשתתפות פעילה ולהצגת רפרטים או הגשת חיבורים קצרים על פי דרישת המרצה. בתום הקורס בתאום המרצה יגישו התלמידים עבודה סמינריונית בהתאם לכללים המקובלים בחיבורים מדעיים.
 
התוכנית כוללת לימודי שפה שיעניקו פטור (לפחות 16 ש"ס לימודי שפה)
 
 
 
1. המסלול הדו-חוגי

 
לימודי שנה א':*
 
 
ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות (סמסטר א') 2 ש"ס
תרגיל לשיעור הנ"ל (סמסטר א') 2 ש"ס
מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת (סמ' א') 2 ש"ס
הפולמוסים שעיצבו את התרבות הצרפתית (סמ' ב') 2 ש"ס
תרגיל לשיעור הנ"ל (סמ' ב')  2 ש"ס 
 סה"כ 10 ש"ס 
 
 
לימודי לשון (שנה א')

צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1 (סמ' א') 6 ש"ס
צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2 (סמ' ב') נחשב ל-4 ש"ס 6 ש"ס 
 סה"כ שנה א' (הנחשבות ל-20 ש"ס)

22 ש"ס

*תלמיד שלא יוכל לקחת שיעור מבוא בשל חפיפה עם חוג אחר ייפנה ליועץ החוג.
 
 
שנה ב' 
שיעור חובה לשנה ב'
 
שיטות מחקר והכנה לסמינריון (סמ' ב') ש"ס
לימודי לשון
 
4 ש"ס צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 3 (סמ' א')
2 ש"ס צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 4 (סמ' ב')
 
שנה ג' 
שיעור חובה לשנה ג'
קריאה מודרכת (סמ' א' וסמ' ב') 4 ש"ס
צרפתית מדעית (סמ' ב') 2 ש"ס
שיעורים מתקדמים לשנה ב' ו-ג'  22 ש"ס
סמינריון  4 ש"ס
 
62 ש"ס סה"כ שעות לימוד לתואר ראשון
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח