פירוט הקורסים

קורסי תכנית פכ"מ

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה א'

פכ"מ

שנה א'

סמסטר א'

0651101901 - תרגיל צמוד למבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
גב' נעם גליליסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן306
0651100701 - מתמטיקה לפכ"מ (תאריך בחינה)
ד"ר גורביץ אנהסמסטר א'שו"תב'14:00–17:00גילמן278
ד"ר גורביץ אנהסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן278
0651100101 - קריאה מודרכת 1 (תאריך בחינה)
מר רוזן ברקסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

0651100201 - קריאה מודרכת 2 (תאריך בחינה)
מר חובב זהבסמסטר ב'תרגילג'18:00–20:00גילמןא317
0651100501 - סטטיסטיקה לפכ"מ (תאריך בחינה)
ד"ר פרל נירסמסטר ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן306
ד"ר פרל נירסמסטר ב'שו"תה'09:00–12:00גילמן305
0651100301 - פילוסופיה של מדעי החברה (תאריך בחינה)
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג002
ד"ר אילנה ארבלסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00רוזנברג002

סמסטר קיץ

0651100401 - תורת המשפט ומשפט חוקתי** (תאריך בחינה)
פרופ' הראל אלון
ד"ר אסף שרון
סמסטר 'שיעורב'11:00–18:00גילמן220
ד"ר אסף שרון
פרופ' הראל אלון
סמסטר 'שיעורה'11:00–18:00גילמן220
**קורס מרוכז בין התאריכים 07/07/2016 עד 01/08/2016

פילוסופיה

סמסטר א'

0618101201 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618101209 - מבוא ללוגיקה לתלמידי הפכ"מ (תאריך בחינה)
מר שחר ברנרסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן307
0618101204 - מבוא ללוגיקה (תאריך בחינה)
מר אסף מנורסמסטר א'תרגילב'08:00–10:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סמסטר ב'

0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

כלכלה

סמסטר ב'

יש לבחור שיעור אחד ותרגיל צמוד

1011210307 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר בן יהודה שלומיסמסטר ב'שיעורא'17:00–20:00ברגלס010
1011210308 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר ברכה דולבסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00ברגלס011
1011210309 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר גוטמן אביתרסמסטר ב'תרגילד'18:00–20:00ברגלס011
1011210313 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
פרופ' וטשטיין דודסמסטר ב'שיעורג'11:00–14:00ברגלס010
1011210314 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר גרליץ עמריסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00ברגלס001
1011210315 - מיקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר גרליץ עמריסמסטר ב'תרגילא'17:00–19:00ברגלס008

מדע המדינה

סמסטר א'

1031100201 - פוליטיקה ומשטר בישראל (תאריך בחינה)
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר א'שיעורב'10:00–13:00נפתלי101
1031100202 - פוליטיקה ומשטר בישראל** (תאריך בחינה)
גב' כהן כחלון רותםסמסטר א'תרגילג'15:00–16:00נפתלי107
1031190001 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה (תאריך בחינה)
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר א'שיעורד'12:00–15:00נפתלי101
1031190005 - מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה** (תאריך בחינה)
גב' עובד אורסמסטר א'תרגילד'15:00–16:00נפתלי205

משפטים

יש לבחור קורס אחד מבין הקורסים הבאים:

דיני חוזים/דיני עונשין/דיני נזיקין

סמסטר א'

1411910101 - דיני חוזים (תאריך בחינה)
פרופ' פורת אריאלסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ204
1411910102 - דיני חוזים (תאריך בחינה)
פרופ' מאוטנר מנחםסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ203
1411910103 - דיני חוזים (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטנר רועיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ206
1411910101 - דיני חוזים (תאריך בחינה)
פרופ' פורת אריאלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ204
1411910102 - דיני חוזים (תאריך בחינה)
פרופ' מאוטנר מנחםסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ203
1411910103 - דיני חוזים (תאריך בחינה)
פרופ' קרייטנר רועיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ206

סמסטר ב'

1411910401 - דיני נזיקין (תאריך בחינה)
פרופ' פורת אריאלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' פורת אריאלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910901 - דיני עונשין (תאריך בחינה)
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
ד"ר אוחנה דניאלסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411910910 - דיני עונשין (תאריך בחינה)
ד"ר פונדיק עמיתסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט
ד"ר פונדיק עמיתסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00טרובוביץ35 אולם כס המשפט

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה ומשפטים (פכ"מ) שנה ב'

פכ"מ

סמסטר א'

סמסטר ב'

0651101001 - קורס אינטגרטיבי לפכ"מ: כלכלה, צדק ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן304
0651101101 - החלטה ורציונליות (תאריך בחינה)
פרופ' דקל עדיסמסטר ב'שיעורא'16:00–19:00גילמן362
פרופ' דקל עדיסמסטר ב'שיעורד'16:00–19:00גילמן277
0651101102 - החלטה ורציונליות (תאריך בחינה)
מר פרנקו שאולסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00גילמן307

פילוסופיה

סמסטר א'

0618260101 - תורת המוסר - שיעור המשך (תאריך בחינה)
פרופ' אלי פרידלנדרסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן280
0618260104 - תרגיל צמוד לנ"ל - מוסר לתלמידי פכ"מ (תאריך בחינה)
מר נועם מלמדסמסטר א'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד211

סמסטר ב'

0618220002 - מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00ווב001

כלכלה

סמסטר א'

1011210601 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ברגלס012
ד"ר גוטליבובסקי חמיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ברגלס012
1011210603 - מבוא לאקונומטריקה (תאריך בחינה)
מר שנן ינאיסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00ברגלס001
1011210901 - מיקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' רובינשטיין אריאלסמסטר א'שיעורד'16:00–19:00ברגלס010
1011210902 - מיקרו כלכלה ב'** (תאריך בחינה)
פרופ' רובינשטיין אריאלסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00ברגלס012
1011210204 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
ד"ר וייס דודסמסטר א'שיעורב'16:00–19:00ברגלס012
1011210205 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר אלוני צלילסמסטר א'תרגילה'08:00–10:00ברגלס011
1011210206 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר אלוני צלילסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ברגלס011
1011210207 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
ד"ר וייס דודסמסטר א'שיעורה'08:00–11:00ברגלס012
1011210208 - מאקרו כלכלה א' (תאריך בחינה)
מר סופר עדיסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי108
1011210502 - מאקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
פרופ' חזן משהסמסטר ב'שיעורב'08:00–11:00ברגלס012
1011210503 - מאקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
מר פרלין אנדריסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00ברגלס011
1011210504 - מאקרו כלכלה ב' (תאריך בחינה)
מר פרלין אנדריסמסטר ב'תרגילה'16:00–18:00ברגלס010

מדע המדינה

סמסטר א'

1031111101 - הדרכה בכתיבה מדעית-5 מפגשים** (תאריך בחינה)
מר שוורץ אבשלוםסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00נפתלי203
1031210501 - מחשבה מדינית בת זמננו (תאריך בחינה)
ד"ר להט גולןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00נפתלי101
1031210503 - מחשבה מדינית בת זמננו** (תאריך בחינה)
מר שוורץ אבשלוםסמסטר א'תרגילא'16:00–17:00נפתלי206

סמסטר ב'

1031210301 - כלכלה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר פלדמן ניצןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00נפתלי101
1031210303 - כלכלה פוליטית** (תאריך בחינה)
מר פדלון תומרסמסטר ב'תרגילג'12:00–14:00נפתלי107

משפטים

קניין

סמסטר ב'

1411313310 - דיני קניין (תאריך בחינה)
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00טרובוביץ301
פרופ' דגן חנוךסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00טרובוביץ301

שיעורי בחירה

מתוך החוג לפילוסופיה

סמסטר א'

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע (תאריך בחינה)
פרופ' מנחם פישסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618103701 - מבוא למטאפיזיקה ולתורת ההכרה (תאריך בחינה)
ד"ר ירון סנדרוביץסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן223 (אולם ברגר)
0618268901 - מיל: מוסר ופוליטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן278
0618202501 - שיעור יסוד - מרטין היידגר: שאלת ההוויה (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן282
0618211301 - שיעור יסוד - עצם, טבע ונפש בפילוסופיה של אריסטו (תאריך בחינה)
ד"ר אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן277
0618295401 - פרקים בפילוסופיה של החינוך (תאריך בחינה)
פרופ' צבי טאוברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278
0618284501 - שיעור יסוד - פסיכואנליזה ופילוסופיה (תאריך בחינה)
פרופ' רות רונןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
0662145001 - מבוא לרטוריקה (תאריך בחינה)
ד"ר שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
0618207501 - סובייקטיביות ואחרות במחשבה המודרנית (תאריך בחינה)
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן307

סמסטר ב'

0618258201 - פרדוקסים וחשיבותם בפילוסופיה (תאריך בחינה)
פרופ' רות ויינטראובסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן278
0618101001 - מבוא ללוגיקה פילוסופית** (תאריך בחינה)
מר רן לנצטסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן278
0618101501 - מבוא לפילוסופיה של השפה (תאריך בחינה)
ד"ר ענת מטרסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618105901 - מבוא לאסתטיקה (תאריך בחינה)
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0618216201 - שיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית (תאריך בחינה)
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן277
0618286501 - שיעור יסוד - פילוסופיה של הנפש (תאריך בחינה)
ד"ר יאיר לויסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278

מתוך החוג למדע המדינה

סמסטר א'

1031395801 - משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרנית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'סמינרא'09:00–13:00נפתלי419
1031210801 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
פרופ' גת עזרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי110
1031210803 - אסטרטגיה בעידן המודרני (תאריך בחינה)
מר פלדמן דורוןסמסטר א'תרגילב'09:00–10:00נפתלי107

תרגיל צמוד לשיעור אסטרטגיה בעידן המודרני

1031368701 - פוליטיקה וחוק נפגשים-בית המשפט העליון האמריקאי (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי105
1031369701 - פוליטיקה והכלכלה הבינלאומית (תאריך בחינה)
פרופ' מרגלית יותםסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי103
1031210201 - שיטות מחקר (תאריך בחינה)
ד"ר שומר יעלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי201
1031210205 - שיטות מחקר (תאריך בחינה)
גב' כהן כחלון רותםסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00נפתלי318

תרגיל צמוד לשיעור שיטות מחקר

1031379301 - תיאוריות של אינטגרציה (תאריך בחינה)
ד"ר לופוביץ אמירסמסטר א'שיעורב'18:00–20:30נפתלי208
1031379201 - מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות: אקזיסטנציאליזם ופוליטיקה בת ז (תאריך בחינה)
ד"ר אבולוף אוריאלסמסטר א'שיעורב'18:00–21:00נפתלי105
1031368601 - פוליטיקה של שיטות בחירה ושיטות בחירה פנימיות (תאריך בחינה)
ד"ר שומר יעלסמסטר א'שיעורג'12:00–15:00נפתלי105
1031458301 - לאומיות ורב תרבותיות (תאריך בחינה)
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר א'פרו"סג'10:00–12:00נפתלי425
1031355201 - המחשבה הפוליטית בציונות (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר א'שיעורד'13:00–16:00נפתלי105

סמסטר ב'

1031369801 - היחסים הבינלאומיים של המזרח התיכון (תאריך בחינה)
ד"ר הוניג אורסמסטר ב'שיעורא'11:00–14:00נפתלי204
1031379101 - מחשבה פוליטית יהודית: גלות, מולדת, קהילה, גאולה (תאריך בחינה)
ד"ר קופר ג'וליסמסטר ב'שיעורד'09:00–12:00נפתלי106
1031369901 - "מקום" במחשבה הפוליטית בישראל (תאריך בחינה)
ד"ר חוברס אילסמסטר ב'שיעורה'12:00–15:00נפתלי314
1031385701 - איך משיגים שינוי חברתי? קונפליקטים אפשריים בין דמוקרטיות לזכ (תאריך בחינה)
ד"ר זומר אודיסמסטר ב'פרו"סא'09:00–11:00נפתלי419
1031390002 - אתגרים לדמוקרטיה במאה ה-21: כלכלה גלובלית רב-תרבותיות וצדק (תאריך בחינה)
פרופ' ספקטורווסקי אלברטוסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00נפתלי425

מתוך הפקולטה למשפטים

סמסטר א'

1411712801 - משפט ודיור בר השגה (תאריך בחינה)
ד"ר גילדין אלוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00טרובוביץ308- אולם בן שמש

סמסטר ב'

1411706401 - תובענות יצוגיות (תאריך בחינה)
ד"ר לביא שי נ.סמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00טרובוביץ203

יש ללמוד במקביל דיון אזרחי

1411312301 - דיון אזרחי (תאריך בחינה)
פרופ' קלמנט אלוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
פרופ' קלמנט אלוןסמסטר א'שיעורא'09:00–11:00טרובוביץ105 - אולם הופיין
1411312302 - דיון אזרחי-קב' א' (תאריך בחינה)
גב' ריסין שביטסמסטר א'תרגילג'08:00–10:00טרובוביץ203

תרגיל צמוד לדיון אזרחי

מתוך ביה"ס לכלכלה

סמסטר ב

1011250001 - חשבונאות לכלכלנים (תאריך בחינה)
ד"ר אינגבר גליסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00נפתלי110
1011210407 - מיקרו כלכלה ג (תאריך בחינה)
מר בינסקי הדרסמסטר ב'שיעורג'16:00–19:00ברגלס012
1011210409 - מיקרו כלכלה ג (תאריך בחינה)
גב' מעיין יםסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00ברגלס001

תרגיל צמוד למיקרו כלכלה ג'

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח