כללי

מטרתה של התכנית לתואר השני במדעי הדתות היא לחשוף את תלמידיה למסורות דתיות שונות, מערביות ומזרחיות, חדשות ועתיקות. התלמידים ילמדו, יחקרו וישוו בין מערכות אמוניות שונות, מונותיאיסטיות ופוליתיאיסטיות, בין ריטואלים וטקסים דתיים מגוונים, מן המזרח ומן המערב, בין תפיסות שונות של האל ודרכים שונות לשחרור או גאולה. יתר על כן, בוגרי התכנית יקבלו את התשתית האקדמית הנחוצה, הכוללת כלים ביקורתיים מושחזים, כדי להמשיך ולחקור תופעות דתיות רבות ומגוונות הן בתוך האוניברסיטה, כדוקטורנטים, והן מחוצה לה, כתלמידים בבית הספר של החיים.ידיעון הפקולטה למדעי הרוח