מזכירות החוג

מזכירת החוג  -  גב' שיראל פרלברג-גם

מזכירות החוג:
בניין ווב, חדר 414,
טל': 03-6409723

קבלת קהל:
בימים א',ג',ד' בין השעות: 10:00 - 14:00
יום ב' בין השעות: 11:00 - 15:00
יום ה' - אין קבלת קהל

דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר החוג באינטרנט:

http://www.tau.ac.il/humanities/arabic

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח