תנאי הקבלה

ללימודי התואר השני רשאי להתקבל נושא תואר "בוגר אוניברסיטה" (ב"א) בלימודי מזרח אסיה בציון "טוב מאוד" (85) ושהשלים 3 שנים של לימודי שפה. (תלמיד שלא השלים שנה שלישית, יוכל להשלימה במהלך השנה הראשונה של לימודי התואר השני).

תלמיד שסיים חוג  אחר (בממוצע 85) יוכל להתקבל לתואר השני לאחר שישלים את תוכנית ההשלמות (בממוצע 85), כפי שתקבע וועדת התואר השני בעניינו ("לימודי השלמה"). לימודי השלמה אלה לא ייחשבו במניין שעות הלימוד של התואר השני.

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח