בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום ד' 15.5.16, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 18.9.16

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית למתקדמים 1 לשנה א'     מועד א : 13/01/2016 בשעה : 12:00 ;

מועד ב : 11/02/2016 בשעה : 09:00 ;

בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1   מר איב והל   20/01/2016  09:00  11/02/2016  09:00 
בחינה   מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת   ד"ר אביב אמית   24/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינה   ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות   ד"ר עילי ראונר   26/01/2016  09:00  23/02/2016  09:00 
בחינה   תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות   גב' יבגניה כץ   07/02/2016  09:00  06/03/2016  16:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2   מר איב והל   15/06/2016  09:00  11/07/2016  09:00 
בחינה   צרפתית למתקדמים 2 לשנה א'   גב' ז'אסינט נורית   15/06/2016  09:00  11/07/2016  09:00 
בחינה   תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע-עשרה ובמאה העשרים   ד"ר דורית שילה   21/06/2016  09:00  20/07/2016  09:00 
בחינה   תרגיל לתנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע-עשרה ובמאה העשרים   ד"ר עילי ראונר   28/06/2016  09:00  27/07/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח