בחינות

 במסגרת התכנית של לימודי תעודה בתרגום, יתקיימו בחינות בכפוף לתכנית הלימודים.
 
 
ידיעון הפקולטה למדעי הרוח