תנאי הקבלה

למסלול הדו-חוגי יתקבלו תלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה של הפקולטה למדעי הרוח (ציון 450 בבחינה הפסיכומטרית ותעודת בגרות מלאה. תנאי הקבלה מפורטים בכתובת הבאה:
http://www.tau.ac.il/admissions/documents/hebrew/toc.html).

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח