מסלול מדעי הרוח

מסלול מדעי הרוח מורחב 

מסלול זה הוא מסלול אינטגרטיבי. מגוון הקורסים מאפשר פריסה רחבה של הלימודים בתחומים השונים של הפקולטה למדעי הרוח כגון: ספרות, פילוסופיה, היסטוריה, מזרח אסיה,תרבות ועוד. ניתן להעזר ביועצות התכנית לשם הכוונה.

 

לפירוט הקורסים במסלול 

מבנה המסלול

קורסי מבוא

10-4 ש"ס

קורסי בחירה

14-6 ש"ס

קורס סמינר

2–4 ש"ס

סה"כ:              

20 ש"ס

קורס מבוא 

בעת בחירת קורס המבוא, יש לתת את הדעת לדרישות הקדם של הסמינריון שבכוונתכם לקחת בהמשך.

קורסי בחירה 

ניתן ללמוד גם קורסי בחירה מהחוגים בפקולטה למדעי הרוח, שאינם מופיעים בידיעון התכנית, בהיקף של עד 4 ש"ס ובכפוף לאישור היועצת או ראש התכנית.

 

סמינריון (4-2 ש"ס)

  • ניתן להירשם לקורסי סמינר רק החל מהשנה השלישית ללימודים.
  • ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור מבוא ובשיעור בחירה (או בפרוסמינריון), שעניינם אותו תחום או אותה תקופה או אותו נושא (ניתן להתייעץ עם יועצות התכנית או עם החוג, שבו ניתן הסמינריון המבוקש)
  • יש לשים לב: הרישום לסמינריון מטעם החוג להיסטוריה או פילוסופיה, מותנה בלימוד קורסי מבוא שניתנים על ידי החוגים הללו.
  • ניתן להשתתף בסמינריון רק לאחר השתתפות בשיעור "שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי". 
  • בכל קורס סמינר ניתן להגיש עבודת סמינר או רפראט - לשיקול התלמיד/ה ובכפוף לאישור המרצה בקורס.

 

מסלול מדעי הרוח מצומצם – 6 ש"ס

הלומדים במסלול זה יכולים להירשם למבחר של קורסי בחירה ממסלולי מדעי הרוח שבידיעון התכנית, שאין להם דרישות קדם.
 

להלן פירוט הקורסים המוצעים במסלול זה:

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.

קורסי תכנית לימודים בין-פקולטטית לתואר הראשון

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי מסלול רוח - מסגרת 600

קורסי מבוא - מסגרת 600

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326
0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני, 2016-1700 (תאריך בחינה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
0627218501 - מבוא לסוציובלשנות (תאריך בחינה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר רועי גפטרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב001
0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית (תאריך בחינה)
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0671104501 - מבוא למצרים העתיקה (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
0680100001 - מבוא לסיפורת** (תאריך בחינה)
פרופ' איריס מילנרסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282
0618101801 - מבוא לתורת המוסר (תאריך בחינה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0680100501 - יסודות השיר** (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

קורסי בחירה במסלול רוח - מסגרת 600

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0861121001 - תחנות בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר אונגר הנריךסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמןא361
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00גילמןא361
1085264701 - צעירוֹת 2.0 - ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשת (תאריך בחינה)
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00נפתלי207
0687244701 - בעל הפולחן, בעל השלטון (תאריך בחינה)
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן278
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן278
0662113701 - מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326
0690223401 - אהבה במקרא: קריאה מגדרית (תאריך בחינה)
ד"ר אשמן אהובהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג106
0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר (תאריך בחינה)
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג001
0625264301 - סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית, סופרת (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן281
0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמןא317
0690290401 - מכינה בתלמוד -סדר נשים (תאריך בחינה)
ד"ר יחזקאל דודסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
0680302601 - טוני מוריסון (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן280
0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות * (תאריך בחינה)
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326
0622219501 - לחיות כאישה באסלאם (תאריך בחינה)
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן456
0672153901 - רפואה בעולם העתיק (תאריך בחינה)
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277
0691227701 - יסודות גיאוגרפיה חברתית-תרבותית* (תאריך בחינה)
פרופ' טובי פנסטרסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00יד אבנר 115
0672153201 - עיבור ולידה פלאיים במיתולוגיה היוונית (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282
0672155001 - תרבות הפנאי של הרומים (תאריך בחינה)
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים (תאריך בחינה)
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)
0608114401 - היסטוריה ומגדר בתרבות המערב (תאריך בחינה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן282
0621169004 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד102
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד102
0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות (תאריך בחינה)
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן279
0680316301 - האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות (תאריך בחינה)
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן456
0622219101 - נשים ותנועות לאומיות במזה"ת ובאפריקה (תאריך בחינה)
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן306
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן306
0621169005 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20 (תאריך בחינה)
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה? (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002
0687240201 - נשים וגברים ביפן המסורתית: בין הגלוי לנסתר, בין עובדה לאגדה (תאריך בחינה)
ד"ר איילה קלמפררסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן279
0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות (תאריך בחינה)
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג103
0690191601 - בין גברים לנשים, בין יהודים לנוכרים: עיונים במסכת יבמות (תאריך בחינה)
ד"ר איתמר ברנרסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00רוזנברג103
0608320001 - גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער** (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00ווב001
**לא פתוח למשתתפי סמינריון "גברים וגבריות" בתש"ע.
0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות (תאריך בחינה)
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן281
0671241101 - מגדר וארכיאולוגיה במצרים העתיקה** (תאריך בחינה)
ד"ר דבורה סוויניסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן220
** דרישת קדם: מבוא למצרים העתיקה
0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים (תאריך בחינה)
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326
0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?** (תאריך בחינה)
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277
**לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית:
** סוגיות במגדר ובמיניות" בשנה"ל תשע"ב
** ולמי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי" 0608330101
0680311601 - פסיכואנליזה מיגדר וספרות (תאריך בחינה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי (תאריך בחינה)
ד"ר רן הכהןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280
1085222901 - אתיקה ומדיניות התקשורת (תאריך בחינה)
ד"ר פלג ענתסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00נפתלי003 זאב סגל
0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה (תאריך בחינה)
ד"ר סמדר וינטרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן280

סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610

0618352801 - דיון בבעיות אקטואליות (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' עובדיה עזראסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן262
**** הרישום במזכירות החוג לפילוסופיה ובאישור המרצה
0680421701 - אמהות, בנות ובנים: אמהות בפרוזה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן262
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן262
0621268901 - מינות וקדושה בעת החדשה המוקדמת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב
1085313501 - תקשורת,גזענות וסקסיזם (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בורדון ז'רוםסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00נפתלי425
0680410801 - שירת האהבה העברית (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרג'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן304
0608530501 - קול הנשים - מוזיקה ומוזיקאיות במבט מגדרי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר זק אדיתסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג211
0627361501 - רב-לשוניות ומגע בין לשונות בישראל (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00ווב103
ד"ר רועי גפטרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00ווב103
**דרישת קדם לקורס: מבוא לסוציובלשנות
0621328501 - 'נשים חדשות' 'גברים חדשים':מגדר,פוליטיקה ומודרניות-1918-1750 (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0687445802 - מין מגדר ומיניות: בין הודו למערב (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן262
1085309101 - זהות בעידן דיגיטאלי (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אשורי תמרסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00נפתלי422
0677308401 - עולים ומעברות - היסטוריה והיסטוריוגרפיה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אורית רוזין סמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

 

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח