מסלולי הלימוד

 

1. המסלול הדו-חוגי: במסלול זה התלמידים לומדים בחוג להיסטוריה כללית ובחוג נוסף. היקף הלימודים בחוג במסלול זה הוא 52 ש"ס. כמו כן, במסלול זה על התלמידים להשלים רכישת מיומנויות נחוצות - ולהגיע לרמת "פטור" בשפה זרה שנייה.

2. המסלול החד-חוגי: במסלול זה מתמקדים הלימודים בחוג להיסטוריה כללית בלבד. היקף הלימודים במסלול זה הוא 96 ש"ס. כמו כן, במסלול זה על התלמידים להשלים רכישת מיומנויות נחוצות - ולהגיע לרמת "פטור" בשפה זרה שנייה.

 

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח