מוסדות בית הספר

מוסדות בית הספר

ראש בית הספר - פרופ' מנחם פיש 

מזכירת בית הספר - יעל ברמן בכר

הנהלת בית הספר

פרופ' מנחם פיש -  יו"ר
פרופ' יואב אריאל
פרופ' צבי טאובר
ד"ר רונית מרוז
ד"ר ירון סנדרוביץ
פרופ' ליאו קורי

הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר לתואר השלישי

פרופ' מנחם פיש - יו"ר
פרופ' יואב אריאל
פרופ' צבי טאובר
פרופ' חגי כנען
ד"ר רונית מרוז
פרופ' רות רונן
פרופ' משה צוקרמן

בהתאם לשינויים שיחולו בתחילת שנה"ל תשע"ב

 

ועדת כספים ומלגות

פרופ' צבי טאובר - יו"ר
פרופ' גדעון בוהק
פרופ' רות רונן
פרופ' יוסף שוורץ
חברים נוספים ייקבעו בתחילת שנה"ל תשע"ה

 

מזכירות ביה"ס:
בניין גילמן, חדר 438,
טל' 03-6405627,
פקס': 03-6405628 דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר בית הספר באינטרנט:

http://www.tau.ac.il/humanities/philosophy-school/about_us.heb.html

  

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח