דרישות ייחודיות לתלמידי התכנית בגיאו-אינפורמטיקה

שיעורי חובה (4 ש"ס) 

זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה – 2 ש"ס

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות – 2 ש"ס

סמינר מחלקתי - 2 סמסטרים (אחת לשבועיים) נוכחות חובה.  

 

שיעורי הליבה (4 ש"ס)

שיעורי הליבה מיועדים להעניק לכל תלמידי התכנית בגיאו-אינפורמטיקה תשתית מושגית, מתודולוגית וטכנולוגית בשיטות לאיסוף וכרייה של נתונים, ניתוח וייצוג מרחבי, ועקרונות לבנייה של מערכות גיאו-אינפורמטיקה.

היבטים תיאורטיים ויישומיים של הקמת מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) ה-  2 ש"ס

תאוריה ופרקטיקה בחישה מרחוק של הסביבה  - 2 ש"ס

 

שיעורי מיומנות / התמחות מתקדמים (6 ש"ס)

מיועדים להקנות מיומנות מתקדמת בבנייה של יישומי גיאו-אינפורמטיקה מתקדמים לצורך חקר, מידול והדמיה של תופעות גיאוגרפיות מגוונות.

יישומים תאורטיים ומעשיים בחישה מרחוק היפרספקטרלית (לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ו)

חידושים במודלים גיאוגרפים – 2 ש"ס

בסיס תאורטי ומעשי של חיישנים לניטור כדור הארץ - 2 ש"ס (לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ו)

ניהול ושימוש בבסיסי מידע לוויני למחקר סביבתי – 2 ש"ס

שימוש בלווייןMODIS  למיפוי תופעות סביבתיות – 2 ש"ס (קורס מוכר מתואר ראשון)

 

שיעורי יישום מתקדמים (סה"כ  12 ש"ס; יש לבחור לפחות 6 ש"ס או 8 ש"ס על פי המסלול)

נועדו לשלב וליישם כלים ושיטות בגיאו-אינפורמציה בחקר הסביבה הפיזית והאנושית, ובמסגרת תכנון סביבתי ועירוני.

קבלת החלטות מרחביות בעזרת GISה-  2 ש"ס (לא יינתן בשנת הלימודים תשע"ו)

ניטור זיהום אויר בחישה מרחוק - 2 ש"ס

ניתוח טופולוגי של מערכת גיאוגרפית - 2 ש"ס

התנהגות מרחבית בסביבה עירונית - 2 ש"ס

 

שיעורי בחירה

כל שיעור שנכלל ברשימת השיעורים לתואר שני בחוג, ובכלל זה הקורס מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב') (4 ש"ס) הניתן במסגרת התואר הראשון ומוכר לתואר שני.

ניתן לקחת עד 3 קורסים מתואר ראשון המוכרים גם לתואר שני. 
ניתן לבחור קורסים גם מחוגים אחרים על פי תקנות החוג, ובאישור ועדת הוראה.

 

סמינריונים

תלמידי התכנית נדרשים לבחור את הסמינריונים מתוך הקורסים המוצעים בתכנית המוגדרים כשיעורי מיומנות מתקדמים או שיעורי יישום מתקדמים – סמינריון אחד בתחום הגיאו-אינפורמטיקה לתלמידי המסלול עם תזה, ושני סמינריונים לתלמידי המסלול ללא תזה. כאשר סמינריון אחד לפחות חייב להיות בתחום גיאו-אינפורמטיקה.


ידיעון הפקולטה למדעי הרוח