קורסי התכנית לתרבות צרפת

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שנה א

סמ' א'

מסגרת 168

0668140001 - ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונרסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00ווב102
0668140401 - תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות (תאריך בחינה)
גב' יבגניה כץסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00רוזנברג209
0668140101 - מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת (תאריך בחינה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'שו"תג'18:00–20:00גילמן278

מסגרת 224

0625625001 - ויקטור הוגו 1 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0625623201 - מולייר 1 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב001
0625264301 - סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית, סופרת (תאריך בחינה)
ד"ר דינה חרוביסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00גילמן281

סמ' ב'

מסגרת 168

0668140201 - תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע עשרה וב (תאריך בחינה)
ד"ר דורית שילהסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב102
0668140301 - תרגיל לתנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים בצרפת בסוף המאה התשע (תאריך בחינה)
ד"ר עילי ראונרסמסטר ב'תרגילב'12:00–14:00רוזנברג105

מסגרת 224

0625625101 - ויקטור הוגו 2 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00ווב001
0625623601 - מולייר 2 (תאריך בחינה)
מר עמנואל הלפריןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב001

שיעורי שפה

מסגרת 555

0668140601 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1 (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר איב והלסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן304

השיעור של סמ' ב' נחשב ל-4 ש"ס

0668140701 - צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2 (תאריך בחינה)
מר איב והלסמסטר ב'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר איב והלסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00ווב105

שיעורי שפה

0668122201 - צרפתית למתקדמים 1 לשנה א' (תאריך בחינה)
סמסטר א'תרגילד'12:00–14:00ווב105
0668122301 - צרפתית למתקדמים 2 לשנה א' (תאריך בחינה)
גב' ז'אסינט נוריתסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00ווב101

תואר שני

מסגרת 620

0625326001 - תרבות דיגיטלית בצרפת (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר אביב אמיתסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00ווב102
0680515201 - המחבר ויצירתו: טקסט וקונטקסט (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' מישל קאהןסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
0680515301 - הכפיל: אוהב או אוייב? (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר עירן דורפמןסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג211
0621901801 - "בעיניים מערביות" - קולוניאליזם, תרבות ופוליטיקה, 1950-1750. (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בלהה מלמןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00גילמן449 שיבוץ הפקולטה בל
0607541301 - היסטוריה של מיניות ומגדר באירופה המודרנית, המאה ה-18 עד המאה (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00רוזנברג211
0662313101 - תדמיות ומוניטין - הצגת האני בשיח (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' רות עמוסיסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמן323 ע"ש אלקוב
1085264501 - סיקור הסכסוך הישראלי פלסטיני במערב:ארה"ב,אנגליה, צרפת (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בורדון ז'רוםסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00נפתלי420
0722801901 - לוח וגיר מורה ורובה: צבא וחינוך באירופה בעת החדשה ובישראל (תאריך הגשת עבודה)
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00שרת332
0680516401 - מודרניזם בצרפת: מהסוריאליזם ועד לסלין (תאריך הגשת עבודה)
ד"ר מיכל בן-נפתליסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח